Byggeri


Vi har mere end 35 års erfaring med renovering af den eksisterende bygningsmasse. Vores referencer tæller mange ejer- og andelsforeninger og er koncentreret i storkøbenhavn. Fra ideoplæg til byggeledelse sikre vi god rådgivning med kunden i fokus. Med øje for detaljen sætter vi stor ære i at sikre vores kulturarv. Vi har stor fokus på bæredygtighed og forsøger altid at rådgiver vores kunder til at vælge langsigtet energivenlige løsninger. 

App Screenshot

Teknik


Et ofte overset, men ikke desto mindre yderst betydningsfuldt aspekt at huske på, når man har med bygningsarbejde at gøre, er det tekniske. Med teknik mener vi alle de ting, der omhandler bygningens tekniske infrastruktur, og som ikke altid er lige synlige, og som derfor nogle gange kan blive glemt. Vi arbejder ud fra principper om at sikre kunden de mest økonomiske løsninger, der samtidig belaster miljøet mindst muligt. Vores energikonsulenter har erfaring med alt indenfor varmecentraler over kloak og dræn til energimærkning og -optimering, og da alle er ISO 9001 certificerede, sikrer vi en høj kvalitet.

App Screenshot

Bygherrerådgivning


Takket være mere end 25 år i bygherrerådgivningsbranchen, kan vi roligt sige, at vi leverer en kompetent service, der imødekommer kundens behov og sikrer skræddersyede resultater. Vi varetager enhver opgave lige fra de indledende undersøgelser til afleveringsforretning og yder naturligvis løbende tilsyn og opfølgning på alle arbejder. Vi håndterer samtidig samtlige myndighedsprocesser og søger om tilskud i sager, hvor dette er muligt.

App Screenshot

Kulturarv


Vores stab af dedikerede og erfarne arkitekter nærer et ønske om at respektere og bevare vores kulturarv gennem omhyggeligt og nænsomt restaureringsarbejde med bevaringsværdige bygninger. De arbejder ud fra grundige analyser af den eksisterende bygningsmasse for at sikre, at der bliver taget højde for alle aspekter af renoveringsarbejdet, og i det omfang, det kan lade sig gøre, arbejder de med originale materialer og teknikker for at opnå så troværdigt et resultat som muligt. Samtidig sørger de for, at det færdige resultat lever op til nutidige standarder og at de mest økonomiske beslutninger bliver truffet undervejs.

App Screenshot