Byggeri er en af vores mere omfattende kompetencer, da den spænder vidt. Vores erfaring stammer fra vores 35 års erfaring med renovering af den eksisterende bygningsmasse og tæller mange ejer- og andelsforeninger, der er koncentreret i Storkøbenhavn.

Fra idéoplæg til byggeledelse sikrer vi god rådgivning med kundens ønsker i fokus. Vi har stor fokus på bæredygtighed og stræber efter at finde langsigtede energivenlige løsninger for det bedste økonomiske resultat. Vi forstår os på god byggeskik, har stor teknisk forståelse og sørger for at have detaljen for øje.

Vi tilbyder totalrådgivning indenfor alle faser af byggeriet i henhold til Danske Arkitektvirksomheder og FRIs udarbejdede ydelsesbeskrivelse. Vi tilbyder blandt andet opsætning af altaner, etablering af tagboliger og tagterrasser, transformation af konstruktioner, vedligehold eller udskiftning af vinduer og døre samt trapperenovering og facaderestaurering. Nedenfor kan du læse nærmere om hvert enkelt arbejdsområde.

Altaner


Vi har stået for etablering af altaner hos mange foreninger rundt omkring i Storkøbenhavn, og dermed har vi også indgående kendskab til de forskellige altantyper og hvilken, der passer bedst til den enkelte forening. Nogle etableres på bevaringsværdige bygninger, hvorfor der skal tages ekstra hensyn til bygningens æstetiske udtryk og ikke gå på kompromis med dette, nogle bidrager til at øge foreningens brugs- og herlighedsværdi yderligere. Uanset hvad forudsætningerne er, finder vi frem til den løsning, der er mest hensigtsmæssig på alle parametre.

App Screenshot

Byfornyelse og transformation


Når vi arbejder med byfornyelse og transformation, læner vi os i visse henseender tæt op af en af vores andre kompetencer, navnlig kulturarv. Ved byfornyelse tager vi styringen på projektet og arbejder ud fra de eksisterende forhold, for at sikre at ejendommens færdige udtryk læner sig så meget som muligt op af det oprindelige udtryk. Vi tager højde for bevaringsværdighed såvel som energioptimering og sikrer en økonomisk fornuftig proces fra start til slut.

App Screenshot

Renovering


Hvad enten det er facaden, taget, trapperne eller vinduer og døre, der er blevet mætte af dage, tager vi hånd om det. Vi bistår i arbejdet med renovering eller udskiftning og vægter en god proces fra start til slut. Ved tagarbejde fokuserer vi på de mest energibesparende løsninger, da der kan være store summer at spare ved at vælge de rigtige materialer, mens facaderenovering og -restaurering har ejendommens æstetiske udtryk for øje. Vinduer og døre bidrager i stor stil til en bygnings helhedsudtryk, og vi har derfor samspillet med bygningens øvrige egenskaber og detaljer for øje, når vi arbejder med udskiftning eller vedligehold af disse elementer.

App Screenshot

Tagboliger


Flere og flere foreninger ønsker at udnytte deres loftsarealer. Derfor hjælper vi med at omdanne de uudnyttede kvadratmeter til enten selvstændige boliger eller til knopskydning af eksisterende lejligheder. Her tilbyder vi flere forskellige løsninger for bedst at imødekomme foreningens behov og det økonomiske råderum. En løsning er, at vi projekterer med fuld færdiggørelse af både selvstændige lejligheder og boligudvidelser, således at alt er klar til beboelse, når projektet afsluttes. En anden løsning kan være, at de selvstændige boliger færdiggøres, mens knopskydningerne blot udstyres med de lovpligtige installationer og beboerne derved kan vælge at udføre en del af arbejdet selv. Enten i forbindelse med etablering af tagboliger eller sammenhæng med tagrenovering, rådgiver vi også omkring etablering af tagterrasser, både fælles og private. Udover at give mere lys og luft, sker der også en opskrivning af den samlede forenings ejendomsværdi, når man åbner for udsigten over byens tage.

App Screenshot

Tagterrasser og fællesarealer


Et godt sammenhold i en forening tager som regel udgangspunkt i nogle gode fælles rammer, hvor beboerne kan mødes på lige fod i behagelige omgivelser. Derfor vægter vi værdier som afslapning, leg, inspiration og åbenhed, når vi arbejder med etableringen af tagterrasser, trappeopgange, fælles lokaler, depotrum og gårdmiljøer. Vi ønsker at disse arealer opfordrer til interaktion og samhørighed, så de både øger foreningens brugs- og herlighedsværdi og samtidig bidrager til et godt socialt grundlag for deres brugere.

App Screenshot