Byggeri er vores mest omfattende kompetence og spænder vidt. Vi har 30 års erfaring med renovering af den eksisterende bygningsmasse og bygherre tæller mange ejer- og andelsforeninger, der er koncentreret i Storkøbenhavn.

Fra skitse til færdigmelding sikrer vi god rådgivning med kundens ønsker i fokus. Vi stræber efter at finde langsigtede bæredygtige løsninger for det bedste økonomiske resultat. Vi forstår os på god byggeskik, har stor teknisk forståelse og har altid detaljen for øje.             

Vi tilbyder totalrådgivning indenfor alle faser af byggeriet i forbindelse med etablering af tagboliger, etablering af altaner og tagterrasser, transformering, vedligehold eller udskiftning af vinduer og døre samt trapperenovering og facaderestaurering. Nedenfor kan du læse nærmere om hvert enkelt arbejdsområde.

Altaner og tagterrasser


Etablering af altaner og tagterrasser i ældre ejendomme er en fantastisk måde at højne brugs- og herlighedsværdien på.
Det er som regel ganske ukompliceret at etablere, og kan udføres på en smagfuld måde, så ejendommens samlede udtryk ikke skæmmes. Til gengæld får beboerne glæde af et privat udeareal i forbindelse med lejligheden, et større lysindfald samt et nedbragt energiforbrug, da nye altandøre typisk isolerer mere end de vinduer de erstatter.

App Screenshot

Tag, facade og vinduer


Mange ejendomme er i dag nået til et punkt hvor renovering af tag, facade og vinduer er nødvendigt for at opretholde bygningernes kvaliteter, og for at imødegå moderne krav til f.eks energiforbrug, komfort og lydisolering.Store renoveringsarbejder kan være et skræmmende projekt for mange foreninger, men udbyttet af at få opdateret sin ejendom er stort, både i form af den stolthed man får af at bo i en visuelt tilfredsstillende bygning, men også komfortmæssigt i form af f.eks bedre varmeforhold i lejlighederne.

App Screenshot

Tagboliger


København har et kæmpe potentiale gemt væk på loftet i form af uudnyttet arealer. Vi hjælper med at omdanne de uudnyttede kvadratmeter til enten selvstændige boliger eller til knopskydning af eksisterende lejligheder. Her tilbyder vi flere forskellige løsninger for bedst at imødekomme kundens behov og det økonomiske råderum. En model er, at vi projekterer med fuld færdiggørelse af både selvstændige lejligheder og boligudvidelser, således at alt er klar til beboelse, når projektet afsluttes. En anden model kan være, at de selvstændige boliger færdiggøres, mens knopskydningerne blot udstyres med de lovpligtige installationer og beboerne derved kan vælge at udføre en del af arbejdet selv.


Læs mere om tagboliger >>

App Screenshot

Ring og hør mere!

Hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde indenfor byggeri så ring eller skriv til Nicolaj

Nicolaj W. Sevel
Markedschef Byggeri
+45 2090 7880