Byggeri er vores mest omfattende kompetenceområde og vi spænder vidt og bredt i opgavetyper. 
Vi har over 30 års erfaring med renovering, restaurering og udvikling af den eksisterende bygningsmasse, og vores bygherrer tæller især mange ejer- og andelsforeninger, koncentreret omkring Storkøbenhavn og Frederiksberg.

Fra de første skitser til aflevering af byggeriet, sikrer vi god og professionel rådgivning med kundens ønsker i fokus. Vi stræber efter at finde langsigtede, bæredygtige løsninger og det bedste økonomiske resultat. Vi forstår os på god byggeskik, har stor teknisk forståelse og har altid detaljen for øje.

Vi tilbyder totalrådgivning indenfor alle faser af byggeriet, f.eks. i forbindelse med etablering af tagboliger, etablering af altaner og tagterrasser, transformationer, almindeligt vedligehold eller ved udskiftning af vinduer og døre samt trapperenovering og facaderestaurering. Nedenfor kan du læse nærmere om hvert enkelt arbejdsområde.


Altaner og tagterrasser


Etablering af altaner og tagterrasser i ældre ejendomme er en fantastisk måde at højne brugs- og herlighedsværdien på.
Det er som regel ganske ukompliceret at etablere, og kan udføres på en smagfuld måde, så ejendommens samlede udtryk ikke skæmmes. Til gengæld får beboerne glæde af et privat udeareal i forbindelse med lejligheden, et større lysindfald samt et nedbragt energiforbrug.

App Screenshot

Tag, facade og vinduer


Mange ejendomme er i dag nået til et punkt hvor renovering af tag, facade og vinduer er nødvendigt for at opretholde bygningernes kvaliteter, og for at imødegå moderne krav til f.eks. energiforbrug, komfort og lydisolering. Store renoveringsarbejder kan være et skræmmende projekt for mange foreninger, men udbyttet af at få opdateret sin ejendom er stort, både i form af den stolthed man får af at bo i en visuelt tilfredsstillende bygning, men også komfortmæssigt i form af f.eks. bedre varmeforhold i lejlighederne.

App Screenshot

Tagboliger


København har et kæmpe potentiale gemt væk på loftet i form af uudnyttede arealer. Vi hjælper med at omdanne de uudnyttede kvadratmeter til enten selvstændige boliger eller til knopskydninger af eksisterende lejligheder. Her tilbyder vi flere forskellige løsninger for bedst at imødekomme kundens behov og det økonomiske råderum. Én model er, at vi projekterer med fuld færdiggørelse af både selvstændige lejligheder og boligudvidelser, således at alt er klar til beboelse, når projektet afsluttes. En anden model kan være, at de selvstændige boliger færdiggøres, mens knopskydningerne blot udstyres med de lovpligtige installationer og beboerne derved kan vælge at udføre en del af arbejdet selv.


Læs mere om tagboliger >>

App Screenshot

Transformation


Transformation er et vidt begreb, der kan spænde over mange forskellige typer opgaver, fra de helt små til de helt store. Udover transformation af uudnyttede tagetager til tagboliger, har vi også stor erfaring med bl.a. omdannelsen fra erhverv til bolig samt til- og ombygninger af eksisterende ejendomme og lejligheder. Er man i tvivl om potentialet og mulighederne for en eksisterende ejendom, tilbydes der et ideoplæg, hvor kundens ideer danner udgangspunkt i en analyse om transformationens realisering.

App Screenshot

Trapper


Trapperum er måske det hårdest belastede fællesareal i boligejendomme, og den megen slid sætter sine spor med tiden. Samtidigt har trapperummene en stor arkitektonisk og kvalitativ betydning; det er det rum der skal byde én velkommen til ejendommen. Ved renovering af trapperum har vi særlig opmærksomhed på valg af materialer i forhold til slidstyrke og vedligehold, og lægger en ekstra omhu omkring f.eks. farvevalg da de skal kunne holde i flere årtier, uden at falme eller gå af mode. I ældre boligejendomme ses ofte nogle fine detaljeringer i form af f.eks profilerede balustre, håndlister og paneler – og disse er bestemt værd at tage godt vare på og give nyt liv gennem en nænsom renovering.

App Screenshot

Byfornyelse


Københavns og Frederiksberg Kommune giver hvert år tilskud til bygningsfornyelse af utidssvarende ejendomme. Byfornyelsesmidlerne går til forbedringer af boliger, f.eks ved etablering af toilet/bad, fjernvarme, energioptimerende renoveringer såsom udskiftning af tag, vinduer og døre. Derudover støtter de også gårdrenoveringsprojekter, der kan højne kvaliteten af de fælles rekreative uderum, som regel med inkorporering af opsamling eller lokal håndtering af regnvand, f.eks med grønne tage og nedsivningsbede.
Vi har ekstensiv erfaring med rådgivning og ansøgninger til byfornyelsesprojekter, og kan føre jer sikkert igennem processen fra idéoplæg til udført arbejde, hvor jeres ejendom har fået et løft, uden den fulde økonomiske byrde.

Læs mere om byfornyelse i Københavns Kommune >>

App Screenshot

Ring og hør mere!

Hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde indenfor byggeri så ring eller skriv til Nicolaj