Udgangspunktet

Det forventes, at der indenfor de næste 5-10 år tilflytter 100.000 til København. Fortætning af den eksisterende bygningsmasse er uden tvivl den mest bæredygtige måde at skabe flere boliger på, og alene i Københavns kommune er der ca. 1100 boligejendomme, hvor tagetagerne effektivt kunne inddrages til tagboliger.

Udnyttelse af tagetagen skaber unikke rumligheder med mere lys og luft, og giver adgang til den fantastiske udsigt udover byen. Denne temaside giver et samlet overblik over, hvilke muligheder der typisk er for udnyttelse af tagetager i boligejendomme, samt hvilke udfordringer der skal tages stilling til ved et tagprojekt.

Etablering af tagboliger eller tagterrasser højner herlighedsværdierne og boligstandarden for beboerne, samtidig med at ejendommens samlede værdi stiger.

Med denne side ønsker vi at give en forsmag på de mange muligheder der er for at etablere tagboliger og -terrasser, og dermed invitere lyset og luften indenfor i fremtidens bæredygtige bymidte.
Typiske tagformer og deres muligheder

Alt efter tagform og højden på den eksisterende tagetage, er der forskellige muligheder for, hvordan tagetagen kan udnyttes.

Saddeltag
Mulighederne for saddeltaget afhænger i høj grad af højderne på den eksisterende konstruktion, men udover det, er saddeltaget en relativt ukompliceret tagform at transformere til boligareal.

Mansardtag
Typisk er mansardetagen allerede udnyttet til beboelse, som så kan udvides opad ved spidsloftet. Mansardtagets konstruktion er lidt mere kompliceret at transformere, men der er stadig rige muligheder for at tilføre unikke kvaliteter til boligerne.

Københavnertag
Københavnertaget er karakteriseret ved sin flade top, og der kan derfor højst laves én etage - eller udvides med én etage. I nogle tilfælde skal tagkonstruktionen hæves for at få plads til brugbart boligareal.  

App Screenshot

Typer af tagboliger

Udvidelse af eksisterende lejlighed

Ved boligudvidelser inddrages tagetagen til udvidelse af boligarealet for den underliggende lejlighed. De to etager forbindes med en intern trappe. Boligerne kan indrettes med tagaltaner og køkken/bad, alt afhængigt af forholdene på stedet. Man kan godt blive boende i de underliggende lejligheder, mens byggeriet pågår.

Der kan projekteres med flere grader af færdiggørelse for boligudvidelsen. Bygherre kan således vælge at den fremtidige beboer selv kan udføre en del af arbejdet, eller boligen kan færdiggøres til et niveau, hvor der blot skal laves hul i etageadskillelsen, så en sammenlægning kan skydes til et senere tidspunkt. Boligerne kan naturligvis også færdiggøres til et niveau, hvor de er klar til indflytning.

Der kan tages stort hensyn til individuelle ønsker og økonomi i indretning og udformning af boligerne.  

Etablering af selvstændige boliger 

Ved etablering af selvstændige lejligheder, er det nødvendigt at forlænge hovedtrapperne til de nye boliger. Boligerne indrettes med køkken, badeværelse og/eller tagaltaner, alt afhængigt af forholdene på stedet. Der kan monteres kvistaltaner mod gård, og kviste kan suppleres med ovenlysvinduer mod gade.

Der er en del krav, der skal opfyldes fra kommunens side, for at der kan give tilladelse til at etablere selvstændige boliger. Det kræver derfor en grundig undersøgelse og udarbejdelse af idéoplæg for at få afklaret, om dette er muligt.

Denne løsning medfører forøget pres på depot-rum, da man skal flytte eksisterende depotrum samt have nye depoter til selvstændige boliger - men dette kan dog typisk etableres i kælderarealer. 
Eksempler på tagboliger

Herligheden ligger og venter! 


Med denne side gives et overblik over de mange muligheder der findes for at inddrage og udnytte tagetagerne i boligejendomme. Langt de fleste tagetager er oplagte til transformering, og har potentialet til at øge herlighedsværdierne for både ejendom og beboere.

Plan1 har fungeret som totalrådgiver på tagprojekter i over 30 år, og vores rådgivning dækker alle faser fra idéoplæg til færdigt, udført projekt.

Vores unikke, interne samarbejde med erfarne bygherrer og administratorer gør, at vi er særligt stærke på de juridiske, økonomiske og administrative udfordringer et tagprojekt kan indeholde, og kan dermed støtte vores kunder i alle aspekter af sagen - ikke kun de arkitektoniske og byggetekniske.

Ring eller skriv til os for at få en uforpligtende samtale om mulighederne i jeres ejendom - herligheden ligger og venter!