I afdelingen for KULTURARV har vi over 30 års erfaring med at konkretisere og sætte ord på de værdier en given ejendom besidder, og derigennem rådgive bygherre til at udvikle ejendommene i tråd med de bærende bevaringsværdier. Gennem dialog med bygherre afklares ønsker, visioner og behov for den fremtidige udvikling, og ud fra det bidrager vi med konkrete arkitektoniske og strategiske løsningsforslag, der realiserer visionerne uden at gå på kompromis med ejedommens iboende kvaliteter.

Gennem et kontinuerligt fokus på potentialet og kvaliteterne i det byggede miljø, hjælper vi med at løfte den ofte komplicerede og tunge opgave det kan være, at gennemføre projekter med Slots- og Kulturstyrelsen som samarbejdspartner. Vi har en professionel og erfaren personalegruppe, der kompetencemæssigt både spænder over stærke restaureringsfaglige og analytiske kompetencer, såvel som æstetisk formgivende og byggetekniske/håndværksmæssige kompetencer. Dertil kommer et bredt netværk af specialister og gode samarbejdspartnere, og tilsammen kan vi løfte opgaverne - uanset projektets forudsætninger, størrelse og organisatoriske konstellation. Et godt samarbejde, med fokus på en god dialog mellem alle parter, giver i vores erfaring den bedste proces, og i sidste ende det bedste produkt.

Som forvalter af et bygget miljø – om det er en lille ejer-/andelsejendom eller en større ejendomsportefølje – står man med ansvaret for at sikre bygningsarven i nutiden, samt udvikle og fremtidssikre den for eftertiden. En bygningsarv som ofte har bidraget til sine omgivelser og sine beboere i generationer, og som vil kunne fortsætte med det i generationer fremover, med den rette pleje. 

Alle byggede miljøer, uanset om de er klassificeret som fredede/bevaringsværdige eller ej, besidder forskellige værdier. Værdier som kobler sig til selve bygningen, eller til bygningens relation til de omkringliggende arealer og kulturmiljøer. Det er i samspillet mellem disse værdier og forvalterens vision for ejendommen, at de smukkeste og mest værdiskabende resultater kan opnås - resultater som styrker og videreudvikler værdierne i en ny, funktionel kontekst.

RESTAURERING af fredede ejendomme


Gennemførelse af vedligehold, renovering eller ombygninger og tilbygning af fredede ejendomme, afkræver sig et bestemt blik for både de byggetekniske som historiske detaljer. For at opnå den største merværdi og den smidigste proces fra idé til gennemførelse, er det vigtigt at gøre sig klart, hvilke udfordringer og muligheder der ligger i samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen samt øvrige myndigheder og interessenter.  

Vores vision for gennemførelse af projekter på fredede ejendomme, er at opnå en bygning som efterfølgende har de bedste forudsætninger for løbende vedligehold samt brug – og gennem gennemførelse af projekter for en rentabel funktionsbestemt udnyttelse, at have sikret dens vedligehold og værdi i generationer ind i fremtiden. 

App Screenshot

KIRKENS BYGNINGER & AREALER


Ved rådgivning om kirkens arealer og bygninger, indgår vi et særligt samarbejde med både provsti og menighedsråd, for sikring af den gode proces. Dette gør vi for at sikre en høj kvalitet på både det juridiske og byggetekniske niveau.  

Vi har, gennem en bred vifte af erfaringer, et indgående kendskab til, under hvilke vilkår, at vedligehold, renovering og nybyg i det kirkelige regi, gennemføres med det bedste resultat.

App Screenshot

Ring og hør mere!

Hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde indenfor kulturarv, så ring eller skriv til Nina

Nina Schmidt
Projektleder