Hos Plan 1 Cobblestone Architects har vi i mere end 25 år arbejdet med restaurering og revitalisering af bevaringsværdige og fredede bygninger, og vi arbejder målrettet med at fremtidssikre vores bygningskultur og fælles kulturarv. Vi har arbejdet med meget forskellige typer bevaringsværdige bygninger, og vi tager altid udgangspunkt i bygningens oprindelige udtryk samtidig med at vi gør vores bedste for at sikre den bedst mulige optimering af bygningen.

Medarbejderne hos Plan 1 dækker et bredt spektrum af arkitekt- og ingeniørdiscipliner og varetager hele byggeprocessen, i et tæt samarbejde med bygherre, lige fra kontakt til myndighederne over udarbejdelse af projektmateriale til det færdige byggeri. 

Indenfor feltet kulturarv dækker vi mange arbejdsområder, heriblandt ud- og indvendig restaurering og istandsættelse af historiske bygninger fra alle stilperioder, inkl. energioptimering og nyindretning af f.eks. kirker og herregårde samt fredede og bevaringsværdige bygninger fra forskellige tidsperioder.


Bevaringsværdige bygninger


Når vi håndterer sager omhandlende istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, tager vi udgangspunkt i respekt for ejendommens historie. Derfor sørger vi også for at anvende traditionelle materialer og byggemetoder, så vi er loyale mod den originale æstetik og sikrer et udtryk, der er så tæt op af det oprindelige, som muligt.

App Screenshot

Kirker, præsteboliger og menighedshuse


Ved istandsættelse af kirker, præsteboliger og menighedshuse, samarbejder vi tæt med provsti og menighedsråd, så vi opnår et resultat, der afspejler det ønskede. Vi tager højde for de eksisterende forhold og tænker dem ind i de fremtidige løsninger, samtidig med at vi har øje for funktionalitet og behov.

App Screenshot

Restaurering


Vi har i mange år arbejdet med restaurering af fredede bygninger i både offentligt og privat regi. Herunder sørger vi for udarbejdelse af fondsansøgninger og løbende samarbejde med Kulturstyrelsen samt flere, for at sikre at vi er så tro mod ejendommens oprindelige udtryk som muligt. Vi går forsigtigt og omhyggeligt til værks med respekt for den eksisterende arkitektur, så vi opnår det mest nøjagtige slutresultat.

App Screenshot