Hos Plan 1 har vi stor erfaring med space planning, både når det gælder retail, design og workspace. Denne kompetence opstod af et ønske om at tilbyde inspirerende omgivelser, der både motiverer og engagerer sine brugere.

Vores fokus ligger på et samspil mellem det praktiske og det æstetiske, samtidig med at vi tager højde for fysiske såvel som psykiske behov. På baggrund af en grundig analyse og en indgående forståelse for adfærdsmønstre, afdækker vi de reelle behov og ønsker fra kundens side og skaber konsensus mellem den rumlige sammenhæng, virksomhedens processer og menneskelige brugsmønstre.

Når det gælder retail, bestræber vi os på at skabe rum, der er indbydende og inspirerer til kreativitet hos brugerne, kunder såvel som medarbejdere. Vi arbejder med rummets unikke kvaliteter og lysets fald for at fremhæve dets kvaliteter og sikre optimal udnyttelse.

Design


Indenfor design arbejder vi med wayfinding, urban space og urban furniture. Wayfinding fokuserer på hensigtsmæssig design af skiltning til formidling, branding og orientering. Urban space omhandler indbydende indretning af fordelingsarealer og fællesarealer både indendørs og udendørs, mens urban furniture indebærer indretning og design af inventar til disse arealer. Vi har erfaring med mange forskelligartede opgaver og arbejder i tæt dialog med kunden for at sikre det bedste resultat. Vi tager højde for virksomhedens processer og brugervenlighed, såvel som optimal indretning i både æstetisk og fysisk forstand.

App Screenshot

Retail


Vi hjælper med indretning af retail, hvad enten det er små eller store lokaler, der skal indrettes. Her arbejder vi med koncepterne 'black box', 'blue box' og 'white box'. Disse dækker over henholdsvis aktivering af facade ved tomgangsbutikker, indretning med fokus på midlertidig aktivering under tomgang og indretning af tekniske forhold med fokus på optimalt udlejningspotentiale. Vi sikrer, at lokalerne fremstår så indbydende som muligt og arbejder ud fra et ønske om at holde lokalerne aktive, uafhængigt af den pågældende tilstand.

App Screenshot

Workspace


Workspace er en af vores mere omfattende ydelser, da det indebærer alt fra arbejdsstationer til mødelokaler og kantine, og der hermed skal tages højde for alt fra lys og lyd til møbelvalg. Når det gælder arbejdsstationer, fokuserer vi på optimering af kontorer med hensigtsmæssig indretning og fremstilling af miljø. Ved møderum lægger vi vægt på formidling og branding, mens kantiner prioriterer fleksibilitet og krav. Ligeledes vægter arbejdet med garderobe og lagerrum behov og adgang. Uanset om opgaven omfatter alle arbejdsområder eller om det blot er et enkelt område, der kræver en fornyelse, gør vi vores bedste for at skabe konsensus i helhedsindtrykket og fremhæve det pågældende brand.

App Screenshot