Vores tekniske kunnen omhandler alle projekter, der rører ved ejendommens tekniske infrastruktur – det vil sige alle de ting, du ikke umiddelbart tænker over, og som ikke nødvendigvis er synlige for det blotte øje, men som er så vigtige for bygningens funktion. I dag udgør lige knap halvdelen af alle renoveringsarbejder energiforbedrende tiltag i København. Dette viser både nødvendigheden af hensigtsmæssig vedligeholdelse, samt et udtryk for ønsket om en mere miljøvenlig by.

Uanset hvilket projekt, vi giver os i kast med, holder vi fokus på både vedligehold og optimering. Ved projekter, hvor det er muligt at kombinere de to, gør vi naturligvis det. Det betyder, at hvis varmeanlægget skal skiftes, så kan vi lige så godt undersøge, om vi samtidig kan effektivisere varmen og gøre ejendommen miljømæssigt sund. Derudover undersøger vi også altid, hvad den mest økonomiske løsning er for det pågældende projekt – måske der findes andre løsninger end bare at udskifte alt, og måske det bedre kan svare sig at betale lidt mere up front og derved spare på den lange bane.

Vi har stor erfaring med alle typer af tekniske projekter, lige fra VVS-projekter, herunder varmeanlæg, brugsvand og faldstammer/afløb, over ventilation og el til energi, fugtsikring og solenergi. Nedenfor står nærmere beskrevet om nogle af vores ydelser indenfor teknik.

Energirenovering & -mærkning


Energimærkning og -optimering er en af vores mere omfattende ydelser, da korrekt udførelse heraf kan medføre store besparelser for ejendommen. I vores arbejde med energi, hvad enten det er mærkning eller optimering, foretager vi en grundig gennemgang af ejendommens installationer og bygningsdele. Herunder måler og beregner vi energitab og undersøger fremtidige muligheder, som kunne påvirke ejendommen positivt. Vi udarbejder en omfattende rapport, der redegør for ejendommens energitilstand og hvor der er plads til forbedring. Vi håndterer ansøgning om støtte og tilskud til projekt, sørger for statusrapportering og brugerorientering og holder de mest bæredygtige og økonomiske tiltag for øje. Vores energikonsulenter er certificerede i ISO 9001, hvilket sikrer jer en høj kvalitet. 

App Screenshot

Fugtsikring og vandafledning


Hvis I oplever problemer med vand i din ejendom, så kan vi hjælpe. Uanset om der skal laves fugtsikring, dræn og kloak eller lokal afledning af regnvand (LAR), så foretager vi en byggeteknisk gennemgang af de eksisterende forhold og gransker lovkrav for ejendommen. Vi sørger desuden for byggeregnskab og projektering såvel som løbende statusrapportering. Ved anvendelse af LAR er det muligt at koble regnvandsafledningen fra kloaknettet enten helt eller delvist, således at nettet ikke belastes unødigt. Samtidig skelnes der mellem forurenet vand til rensning fra den almene husstand og regnvand. Samtidig afværger LAR oversvømmelser, som vi har set stigende problemer med de seneste år.

App Screenshot

Solenergi


Der er både stor økonomisk og miljømæssig gevinst at opnå ved at få solenergi på din ejendom. Ønsker du solpaneler på dit tag, foretager vi en vurdering af tagkonstruktionen samt beregning af bæreevne. Dette udmunder i en brugerorientering og præsentation af projektet, inden arbejdet påbegyndes. Vi står desuden for løbende tilsyn og kvalitetssikring, gennemgang af det færdige arbejde og instruktion af den videre drift.

App Screenshot

Ventilation


Når det kommer til hensigtsmæssig ventilation, arbejder vi med optimering af indeklima i boliger og erhverv. Indeklima kan for mange godt være et lidt svævende begreb, der er lidt svært at afgrænse, men som også er vigtigt at huske, når det kommer til komfort i hjemmet. Man kan gøre meget selv i form af korrekt udluftning og opvarmning, hvor luften skal cirkulere og der skal bibeholdes en jævn temperatur i hele boligen. Men selvom dette kan afhjælpe meget, er det ikke tilstrækkeligt i alle ejendomme. Derfor foretager vi en grundig gennemgang af eksisterende forhold og finder frem til den bedste løsning, både for økonomien og for indeklimaet.

App Screenshot

VVS


Vi arbejder med udskiftning og optimering af blandt andet varmeanlæg, brugsvand og faldstammer/afløb. Her hjælper vi med ingeniøreftersyn og kontrol af varmeanlæg og varmecentraler. For at sikre en optimal drift af disse, kræver det et samspil mellem indregulering, styringsteknik, overvågning og kompetent indgriben ved fejl. Vi oplærer pedel, vicevært eller anden i korrekt drift og betjening af anlægget, således at der ikke hersker tvivl om håndteringen heraf. Undersøgelser har vist, at man nemt kan spare op til 10% på sin varmeregning og opnå større komfort i hjemmet ved at sørge for løbende kontrol af varmecentralen eller varmeanlægget. Netop derfor anbefaler vi også, at man løbende følger op på driften heraf, så man ikke ender med en grim regning i sidste ende.

App Screenshot

Ring og hør mere!

Hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde indenfor teknik, så ring eller skriv til Nicolaj