Christian

Christian er manden der kan få løst de store og komplicerede projekter. Han har altid mange bolde i luften men forstår også at gribe dem igen.

Udover at Christian er projektleder på nogle af Plan1's store og komplicerede projekter er han også direktør for datterselskabet ARI Total der laver totalentrepriser. 

Christian har tidligere haft en sportskarriere hvor det handlede om at blive nummer 1. Det mærkes tydeligt i hans håndtering af projekter i det han  stræber efter det perfekte.  "Failure is not an option" burde stå på hans visitkort.
 

Spidskompetencer

- Kan løse det umulige

- Bygherrerådgivning og forretningsførelse

- Projekt- og projekteringsledelse

- Byggeledelse, kontrahering & KS

- Konfliktløsning

- Projektudvikling

- Økonomistyring

- Salg og tilbud

- Udvikling og styring af interne arbejdsprocesser

Erfaring

Christian har arbejdet på en lang række meget store og komplicerede projekter både i Danmark og i udlandet. Han har været med i alle faser af byggeprocessen og forstår at optimere det for bygherren både på den korte og lange bane.

Christian elsker at planlægge projekterne og tvinger derfor altid alle parter til at gøre det samme. På den måde sikres en høj kvalitet og ikke mindst en tidsplan der holder.

At gøre ting forståelige for alle er svært, men det evner Christian.
 

Uddannelse og kurser

- Kleinsmed

- Innovation, produkt og produktion

- Byggejura AB 92

- Budget og Økonomistyring

- Tilbudsgivning

- Kvalitetsstyring 

- Tilbudsloven

- Udbudsdirektiver