Marie

Marie er arkitekt og har som designansvarlig hos ARI oparbejdet en bred faglig profil og et godt overblik over alle byggeriets faser. Hun har et indgående kendskab til det samlede forløb - fra idéudvikling frem til byggefasen.

Marie har særlige kompetencer inden for boliger, renoveringsprojekter, samt indretning.

Fra tidligere ansættelser har Marie erfaring med bygningsbevaring, masterplanning og indretning af konceptbutikker.

Spidskompetencer

- Koncept- og idéudvikling

- Skitsering og projekteringsledelse

- Indretning og ombygning

- Altaner

- Tagboliger

- BygherrerådgivningErfaring

Marie har solid erfaring med idéudvikling, rumlig organisering og grafisk layout.

Med fokus på at skabe synergi mellem brugernes behov, det æstetiske og på helheden i materialevalg og formgivning har Marie stået for ombygnings- og indretningsopgaver samt for skitsering af plan- og facadeløsninger, ligesom hun har været med til at udvikle ARI’s arkitektoniske standpunkt.


Uddannelse

- Cand. Arch., Det kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole, København, 2008

- Udvidet projektledelse PMI