Plan 1 Arkitekter har - gennem mere end 30 år - opbygget en virksomhed, med solide kompetencer, indenfor bygningsrenovering og restaurering.

ARI Byggerådgivning har gennem de sidste 11 år slået sit navn fast, som en solid totalrådgiver, med fokus på gode løsninger og værdi for pengene.

Det er disse værdier og kompetencer, vi vil videreføre og udvikle i Plan1 Byggerådgivning.

Plan1 Byggerådgivning vil blive ledet af Martin Yde og Henrik Suhr, som har bygget de to virksomheder op fra grunden.
Sammen skaber de en organisation med 25 arkitekter, konstruktører og ingeniører, som brænder for at skabe de rigtige løsninger og som kan mønstre en imponerende samling referencesager, inden for renovering og ombygning.

Plan1 Byggerådgivning vil fremover være teknisk rådgiver for Administrationshuset, ligesom ARI Byggerådgivning har været det indtil nu. Plan 1 Byggerådgivning vil dog også fortsat operere som et selvstændigt rådgivningsfirma, der kan hente sine opgaver i fri konkurrence med andre rådgivere.

De to virksomheder flytter sammen i ARI’s og Administrationshusets nyindrettede lokaler på Gammel Køge Landevej den 1. februar 2017, hvor der nu arbejder næsten 100 medarbejdere med ejendomsadministration, rådgivning og service til ejendomsejere og foreninger.

Visioner og kompetencer

Med Plan 1 Arkitekters mange års erfaring, fokus på æstetik og bæredygtighed og ARI Byggerådgivnings store viden om proces og økonomistyring, har vi skabt en virksomhed, som kan levere den rigtige løsning til den rigtige pris.

Vi har også skabt en platform som vi kan bygge videre på, hvor vi kan tiltrække og fastholde gode medarbejdere, som værner om byens huse.

Det nye Plan1 Byggerådgivning vil endvidere blive styrket indenfor vedligehold- og driftsplanlægning, hvor vi med udgangspunkt i Plan1’s nyudviklede driftsplansværktøj, kan give et fantastisk overblik over de nødvendige og forventede drifts- og vedligeholdelsesarbejder på en ejendom. Værktøjet er web-baseret, og det kan både forøge budgetsikkerheden og nedbringe de samlede omkostninger over tid, ved at arbejderne bliver planlagt og udført i den rigtige rækkefølge.

Vi vil også fastholde vores fokus på restaurering, altaner, tagboliger og kontorindretning, hvor vi har løst mange opgaver gennem tiden.

Praktisk

Rent praktisk vil vores kunder i første omgang ikke opleve ændringer.

Alle igangværende sager fortsætter uændret og med samme kontaktpersoner. Nuværende telefonnumre og mailadresser vil fortsat kunne anvendes.

Post- og besøgsadressen er fra 1. februar 2017:

Plan1 Byggerådgivning A/S 
Gammel Køge Landevej 57, 3.
2500 Valby

Udgående fakturaer vil fremover blive udsendt fra Plan1 Byggerådgivning, ligesom indgående fakturaer skal adresseres hertil.

I løbet af foråret vil de to virksomheder blive fuldt integrerede, både organisatorisk, procesmæssigt og teknisk, ligesom den fremtidige hjemmeside plan1.dk vil blive opdateret, så den afspejler den nye virksomhed.

Spørgsmål vedrørende fusionen eller konkrete opgaver stiles til:

Adm. Dir. Martin Yde, my@ari.dk, mobil 4017 5470
Dir. Henrik Suhr, hs@plan1.dk, mobil 2021 2160

Medarbejdere


Plan1 Byggerådgivning består fra 1. februar 2017 af følgende fasttilknyttede medarbejdere:

Adem Akgül
Camilla Elise Vejlbo 
Christian Frederiksen Wigø
Diana Vadana
Henrik Suhr
Isabella Pedersen
Jakob Kirkegaard
Jesper Hein
Jesper Scheuer Nielsen
John Plejdrup
Jovanka Borly
Kasper Rasmussen 
Kathrine Hede Poulsen 
Kirsten Jacobsen
Kristjana Sigurdardóttir 
Lasse Vibe
Malthe Meulengracht 
Marie Tissot Skafte 
Martin Hartmann 
Martin Yde
Nicolaj W. Sevel 
Nina Schmidt 
Sune Betak
Tom Elholm
Troels Lergaard