Plan 1 Cobblestone Architects har bred stab af dygtige rådgivere, der spænder over både arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører. Alle yder de byggeteknisk rådgivning til både private, professionelle og offentlige bygherrer. Vores viden rækker vidt, og tværfagligheden sikrer, at vi tager højde for alle aspekter af et projekt – både det arkitektoniske, tekniske og økonomiske.

Vi har en unik sammensætning, der skyldes at vi i starten af 2017 opstod som en fusion mellem de to erfarne firmaer "ARI byggerådgivning" og "Plan 1 Arkitekter A/S". Med fusionen fik vi skabt en helt speciel sammensætning af kompetencer, der sikrer hver enkelt kunde en skræddersyet løsning.

Mere end 30 års erfaring har gjort os i stand til at sammenstykke en veldefineret projektmodel, som sikrer, at vi kommer igennem alle projektets faser med fokus på de rigtige ting, samt at vi ikke træffer forhastede konklusioner. Lige fra den indledende rådgivning over projektering og kontrahering, til udførsel og aflevering, har vi konstant fokus på formålet med at projektet bliver realiseret, samt at scope, økonomi og tidsplan ikke skrider.

Arkitektonisk tager vi udgangspunkt i den eksisterende arkitektur og ejendommens historie, og med det afsæt udvikler vi en løsning, der faciliterer både funktionel kvalitet, æstetik og byggeteknisk holdbare løsninger. Vores mål med det arkitektoniske arbejde er at levere en løsning, der overgår kundens forventninger, og som bevarer eller løfter ejendommens udtryk.

Rent teknisk er vores mål at sikre, at projektet hænger godt sammen under motorhjelmen - at beregninger, beskrivelser og tegninger er gennemtænkte og optimalt kalkuleret. Vi vurderer, hvad der er den helt rigtige tekniske løsning, og vi sikrer, at projektet bliver realiseret med de bedste resultater.

Økonomisk er vores fornemmeste opgave at lave et projekt, der matcher de budgetter og rammer, der er sat for projektet – både når vi planlægger projektet, men også undervejs i udførelsen af projektet. Vi sørger også for at dokumentere det realiserede forbrug i et endeligt byggeregnskab, så der ikke opstår uønskede overraskelser.


Hos Plan 1 tilbyder vi således at være jeres rådgiver igennem hele byggeprojektets forløb og at være til stede i alle dimensioner af projektet. Vi er med helt fra idé og programlægning over projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn til aflevering af det endelige resultat.

Vi bygger ikke på illusioner, men på en stor erfaring og vidensbank, og ved hjælp af en gennemprøvet proces og et tæt samarbejde med dig som bygherre, er vi sikre på at nå et godt resultat.

Vi glæder os til at hjælpe dig med dit projekt!