Vinduesudskiftning og nye altaner

AB Enghaven

Projektet indeholdt blandt andet:
- Udskiftning af over 2200 vinduer og franske altandøre
- Reparation af murværk
- Opsætning af altaner