Facade og renovering

Bagerstræde

Projektet indeholdt blandt andet:
- Maling af vinduer på fredet ejendom
- Renovering af altan med kransjern
- Udskiftning af el på loftet
- Nedlægning af lyskasser
- Renovering af portdæk