Hæveautomat bevaringsværdig bygning

Bankfilial i Hellerup

Projektet indeholdt blandt andet:
- Tilpasning af facade
- Indretning i forbindelse med indførelse af kontanthåndtering på bevaringsværdig ejendom
- Godkendelse af Gentofte Kommune
- Ændring af adgangsforhold med ny trappe og indgangsrepos