Ombygning og indretning af postcentral

DLG Axelborg - Postcentral

Projektet indeholdt blandt andet:
- Gentænkning af logistikken for at skabe bedre arbejdsvilkår for medarbejderne
- Ombygning af postmodtagelsen
- Etablering af et maskinrum til printere og scannere
- Optimering af arkiv og opbevaring
- Etablering og indretning af nyt mødelokale
- Renovering af gangarealer, toiletter og garderobe