Renovering toiletter

DLG, Axelborg

Projektet indeholdt blandt andet:
- Istandsættelse af toiletter