Totalrådgivning byfornyelsesprojekt

Gammel Kalkbrænderivej

Projektet indeholdt blandt andet:
- Altaner
- Vinduesudskiftning
- Facaderenovering
- Nye fundamenter
- Nye dæk i trappetårne 
-Etablering af badeværelser
- VVS-installationer
- Nye loftstrapper
- Nyt kældergulv