FACADERENOVERING

Højbro Plads 8

Projektet indeholdt blandt andet:
- Renovering af facade og brandkam
- Istandsættelse af vinduer og stålskodder
- Facadeafrensning af plastikmaling
- Genskabelse af facaden til dens oprindelige udseende