Energimærkninger

KFI

Arbejdet med energimærkningerne inkluderede blandt andet:
- Gennemgang af installationer, bygningsdele og belysning
- Boreprøver af konstruktioner for registrering af isoleringsforhold
- Indtastning i energiberegningsprogrammet Energi 10
- Indberetning af energimærke og fremsendelse af energirapport
- Vurdering af alternative energikilder og forslag til energioptimering
- Rentabilitet ved energioptimering med besparelse i kroner og CO2