PETERSGÅRDEN - RENOVERING

EF Peter Ibsens Allé 1-3

Projektet indeholdt blandt andet:  
- Gennemgående facaderenovering af betonskader og murværk
- Opretning af svalegange
- Nye nedløbsrør
- Renovering af tagpap
- Ny asfaltbelægning
- Ny udendørs belysning
- Udskiftning af ventiler og pumper på fjernvarmeanlæg
- Nyt ventilationsanlæg