v 1.0, fredag den 13. marts 2020

Som det nok er alle bekendt, er der den 11. marts iværksat hidtil uhørte tiltag fra myndighederne rettet imod at begrænse Corona-smitten i det danske samfund.

Myndighedernes og regeringens udmelding er forholdsvis konkrete, men dog stadig en udfordring at omsætte til praksis i den enkelte virksomhed. I Plan1 Cobblestone Architetcs er udgangspunktet at vi opretholder vores virke, holder hånden under vores kunders byggeprojekter og fortsætter vores rådgivning uændret.

Med andre ord, så stopper eller lukker vi ikke, men vi har organisere os markant anderledes.

Forebyggende tiltag

Med tanke på myndighedernes strategi om at mindske kontakten mest muligt, har vi taget følgende tiltag:

 1. Kontoret holdes åbent for medarbejderne, men udgangspunktet er, at medarbejderne arbejder hjemme og med minimal personkontakt
 2. Kontoret er ikke åbent for uanmeldt henvendelser. Skal man i kontakt med os, skal man kontakte os via e-mail eller telefon først
 3. Der sikres en basisbemanding på kontoret, som kan sikre at centrale funktioner og processer som ind- og udgående post/e-mail m.v. 
  Der vil også altid være ledelse til stede på kontoret.
 4. Vi reducerer vores mødeaktivitet til et minimum. Det betyder at:
  a. Ikke kritiske møder, på kontoret og i byen, aflyses og søges afholdt elektronisk.
  b. Udvendige besigtigelser af ejendomme gennemføres fortsat, dog med hensyn til vores medarbejderes tryghed og sikkerhed. Indvendige besigtigelser udskydes hvis muligt, og efter samme princip varetages andelsboligvurderinger efter andre retningslinjer. 
  c. Vi undlader at deltage i konferencer, undervisning mv. hvor mange mennesker samles.
 5. Vi indstiller arbejdsrelaterede rejseaktiviteter og aflyser møder fra udlandet.

Kritisk drift

Udgangspunktet er at vi fortsætter vores rådgivning og projektledelse og varetager vores kunders interesser bedst muligt. Der kan komme praktiske udfordring i forbindelse med force major eller myndigheders påbud. Hvis dette bliver tilfældet vil vi tage de fornødne, og efter vores viden på pågældende tidspunkt, bedst beslutninger der understøtter vores medarbejderes sikkerhed og kundernes interesser.

Elektroniske møder

I Plan1 Cobblestone Architects har vi en række gode værktøjer til at afholde møder elektronisk, og vi vil således fortsat kunne rådgive alle vores kunder.

En kompliceret tid

Vi går en vanskelig, men også interessant tid i møde. Den vil kræve hidtil uset improvisation og kreativitet fra både os og vores kunder. Vi kommer til at blive endnu dygtigere til hjemmearbejde og online møder. 

Vi kan ikke forudsige meget om dette forløb, og vi må tage det én dag ad gangen. Vi vil holde fokus på at opretholde den bedst mulige rådgivning for vores kunder, under unormale forhold, men vi ved at når vi kommer ud på den anden side, så har vi lært en masse og vi vil, som samfund og virksomhed, være endnu bedre forberedt på denne slags hændelser.

Vi står altid til rådighed for at svare på spørgsmål eller usikkerhed omkring kommende eller igangværende projekter.