Andelsboligvurderinger

Vurderingsforretningen i Plan1 er overgået til Vurderingshuset ApS

Plan1 har besluttet at frasælge vurderingsforretningen til Vurderingshuset ApS ved Isabella Yde. Isabella har været den ansvarlige for vurderingerne i Plan1 de sidste fire år.

Overdragelsen trådte i kraft d. 01.08.2022. Vurderingsprincipper og priser forbliver uændret.

Den tætte relation til Plan1 fortsætter, og der vil således ikke ske ændringer for bestyrelser, andelshavere eller andre samarbejdspartnere. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Trustpilot