Totalrådgivning

Byfornyelse

Vi tilbyder totalrådgivning ved byfornyelse, hvor vi har fokus er på optimal udnyttelse af kvadratmeter, økonomi, brugervenlighed og arkitektur.

Vores medarbejdere er arkitekter, ingeniører og byggeøkonomer der sikrer dig høj kvalitet, faste tidsplaner og budgetter.

Ved projektering af byfornyelse hjælper vi dig med:

 • Byggeteknisk gennemgang af eksisterende forhold

 • Kontrolopmåling og fotoregistrering

 • Indhentning af tegningsmateriale

 • Granskning af lovkrav for ejendommen

 • Dispositionsforslag for tiltag

 • Økonomisk overslag på byggearbejder

 • Brugerorientering med præsentation af projektet

 • Ansøgning om støtte og tilskud

 • Skitseforslag for indretning og udnyttelse af kvadratmeter
 • 3D visualisering af løsningsforslag 
 • Projektering
 • Myndighedsbehandling 
 • Kontrahering og byggestyring 
 • Tilsyn og kvalitetssikring
 • Opfølgning på beslutnings-, tids- og betalingsplaner
 • Byggeregnskab