ENERGIRENOVERING

Vi laver renovering og ombygningsopgaver, hvor vi har fokus på økonomisk bæredygtige tiltag for energibesparelse, på at forøge ejendommens værdi og på at nedbringe CO2 udslip.

Ved en energirenovering hjælper vi dig med:

 • Gennemgang af installationer og bygningsdele

 • Måling og beregning af energiforbrug/varmetab

 • Vurdering af alternative forsyninger

 • Granskning af lokalplaner for fremtidige muligheder

 • Gennemgang af lovgivningsmæssige forhold

 • Ansøgning om støtte og tilskud

 • Beregning af tilbagebetalingstid for mulige tiltag

 • Kontrahering og byggestyring

 • Projektering med fokus på at nedbringe ejendommens energiforbrug 
 • Efterisolering 
 • Udskiftning af installationer og anlæg til nye energibesparende systemer
 • Gennemførelse af drifts- og adfærdsændringer
 • Opfølgning på beslutnings-, tids- og betalingsplaner
 • Statusrapportering 
 • Driftsinstruktion
 • Brugerorientering