Spar på energien

ENERGIRENOVERING OG -MÆRKNING

Vi laver renovering og ombygningsopgaver, hvor vi har fokus på økonomisk bæredygtige tiltag for energibesparelse, på at forøge ejendommens værdi og på at nedbringe CO2 udslip.

I 2012 blev der indført et lovkrav om at bygninger over 1000 m2 skal energimærkes hvert syvende år eller ved salg.

Vi hjælper dig med energimærkninger af erhvervsejendomme og boligejendomme.

Vores energikonsulenter er certificerede i ISO 9001 og tilbyder en høj grad af kvalitetssikring.

Ved energimærkning eller energirenovering hjælper vi dig med:

Energimærke:
 • Gennemgang af installationer og bygningsdele

 • Kontrolopmåling og fotoregistrering

 • Boreprøver af konstruktioner for registrering af isoleringsforhold

 • Gennemgang af belysning af erhvervslejemål

 • Indtastning i energiberegningsprogrammet Energi 10 

 • Indberetning af energimærke og fremsendelse af energirapport
 • Gennemgang af lovkrav og lokalplaner for ejendommen
 • Forslag til energioptimering
 • Vurdering af alternative energikilder
 • Rentabilitet ved energioptimering med besparelse i KR. og CO2

Energirenovering:
 • Gennemgang af installationer og bygningsdele

 • Måling og beregning af energiforbrug/varmetab

 • Vurdering af alternative forsyninger

 • Granskning af lokalplaner for fremtidige muligheder

 • Gennemgang af lovgivningsmæssige forhold

 • Ansøgning om støtte og tilskud

 • Beregning af tilbagebetalingstid for mulige tiltag

 • Kontrahering og byggestyring

 • Projektering med fokus på at nedbringe ejendommens energiforbrug 
 • Efterisolering 
 • Udskiftning af installationer og anlæg til nye energibesparende systemer
 • Gennemførelse af drifts- og adfærdsændringer
 • Opfølgning på beslutnings-, tids- og betalingsplaner
 • Statusrapportering 
 • Driftsinstruktion
 • Brugerorientering