KLOAK, DRÆN OG FUGTISOLERING

Vi kan tilbyde dig totalrådgivning i forbindelse med kloak og fugtisolering.

Vi fokuserer på brugerdefinerede løsninger, og vores dygtige ingeniører sørger for både projektering og byggestyring og sikrer faste tidsplaner og budgetter.

Afhængigt af kloakrenoveringens omfang er det ofte en fordel at fugtisolere kældervægge i samme proces.

Hvis du skal have lavet kloak, dræn og fugtisolering hjælper vi dig med:

 • TV-inspektion af kloaksystemet

 • Byggeteknisk gennemgang af eksisterende forhold

 • Kontrolopmåling og fotoregistrering

 • Indhentning af tegningsmateriale

 • Granskning af lovkrav for ejendommen

 • Dispositionsforslag for tiltag

 • Økonomisk overslag på byggearbejder 

 • Brugerorientering med præsentation af projektet 
 • Forsikringsanmeldelse 
 • Projektering 
 • Myndighedsbehandling 
 • Kontrahering og byggestyring 
 • Tilsyn og kvalitetssikring 
 • Opfølgning på beslutnings-, tids- og betalingsplaner 
 • Byggeregnskab