TAGBOLIGER OG TAGTERRASSER

Vi kan tilbyde dig totalrådgivning, hvis du skal etablere tagboliger og tagterrasser.

Vi har fokus på optimal udnyttelse af kvadratmeter, økonomi, brugervenlighed og arkitektur, og vores medarbejdere er arkitekter, ingeniører og byggeøkonomer, der sikrer høj kvalitet, faste tidsplaner og budgetter.

Hvis du skal have bygget tagboliger og tagterrasser hjælper vi dig med:

  • Byggeteknisk gennemgang af eksisterende tag

  • Kontrolopmåling og fotoregistrering

  • Indhentning af tegningsmateriale

  • Granskning af lovkrav for ejendommen

  • Dispositionsforslag for etablering af tagboliger og/eller tagterrasse

  • Økonomisk overslag på byggearbejder

  • Brugerorientering med præsentation af projektet 


Ansøgning om støtte og tilskud

Skitseforslag for indretning og udnyttelse af m2

3D visualisering af løsningsforslag

Projektering

Myndighedsbehandling

Kontrahering og byggestyring

Tilsyn og kvalitetssikring

Opfølgning på beslutnings-, tids- og betalingsplaner

Byggeregnskab