TAGRENOVERING, TAGBOLIGER OG TAGTERRASSER

Vi kan tilbyde dig totalrådgivning, hvis du skal have renoveret eller udskiftet taget og hvis du skal have etableret tagboliger eller tagterrasser.

Vi har fokus på økonomi, energibesparelse, brugervenlighed og arkitektur, og vores medarbejdere er arkitekter, ingeniører og byggeøkonomer, som tilbyder en høj grad af kvalitetssikring.

Hvis du skal have lavet tagrenovering og eventuelt også etablere tagboliger eller tagterrasser hjælper vi dig med:

 • Byggeteknisk gennemgang af eksisterende tag

 • Kontrolopmåling og fotoregistrering

 • Indhentning af tegningsmateriale

 • Vurdering af alternative forsyninger

 • Granskning af lovkrav og lokalplaner for ejendommen

 • Beregning af tilbagebetalingstid for mulige tiltag

 • Dispositionsforslag for evt. etablering af tagboliger

 • Økonomisk overslag på byggearbejder

 • Brugerorientering med præsentation af projektet
 • Ansøgning om støtte og tilskud
 • Projektering
 • Myndighedsbehandling
 • Kontrahering og byggestyring
 • Tilsyn og kvalitetssikring
 • Opfølgning på beslutnings-, tids- og betalingsplaner
 • Byggeregnskab