TEKNISK DUE DILIGENCE

Ved teknisk due diligence hjælper vi med en bygningsgennemgang og –vurdering.  Vi kan typisk levere en konklusion på få dage og en færdig rapportering inden for en uge.

Vi har fokus på økonomisk risikovurdering vedrørende tekniske forhold og rettidig omhu.

Vi samarbejder gerne omkring koordinering af juridisk og finansiel due diligence og tilpasser vores rapportering, hvis der er behov for det.

Ved teknisk due diligence sørger vi for:

Registrering af tekniske forhold:
  • Den generelle vedligeholdsstand, herunder større vedligeholds- eller renoveringsbehov

  • Installationer eller konstruktioner med risiko for svigt eller sikkerhedsmæssig risiko

  • Væsentlige konstruktioner og installationer, som har en levetid på mindre end 10 år og hvor udskiftning har stor økonomisk konsekvens (større end 5% af ejendommens værdi)

  • Uhensigtsmæssige miljøforhold og sundhedsrisici

  • Øvrige forhold, der påvirker det generelle vedligeholdsbudget, som må forventes for en bygning af den pågældende art og alder
Økonomi og risikovurdering:
  • Registreringsrapport med illustrerende billeder

  • Vurdering af de økonomiske konsekvenser ved registrerede tekniske forhold i det omfang disse forhold er synlige og mulige at afklare uden yderligere undersøgelser

  • Vurdering af den økonomiske risiko ved uafklarede forhold som kræver nærmere undersøgelser

  • Rapport med økonomi og risikovurdering vedrørende registrerede forhold