Optimal drift

VARMECENTRALER

Vi hjælper med ingeniøreftersyn og kontrol af varmeanlæg og varmecentraler. Hvis driften af varmeanlægget skal fungere optimalt, er det et samspil mellem indregulering, styringsteknik, overvågning og kompetent indgriben, hvis der opstår fejl på anlægget.

Man kan nemt spare 10 procent på varmeregningen ved kontrol af varmeanlæg og varmecentraler og desuden kan komforten i boligerne blive bedre. Fejl, der kan føre til utilstrækkelig opvarmning i dele af bygningen, kan rettes og vicevært eller varmemester kan oplæres i korrekt betjening af anlægget.

Vi kommer og tjekker dit varmeanlæg

Besøg af Installationsingeniør i varmecentralen

Ved besøget ser vi på følgende forhold, og der tages hensyn til brugerønsker samt erfaring med varmeanlæggets funktionalitet.

I vurderingen tager vi hensyn til eventuelle klager fra lejligheder, der ligger langt fra anlægget omkring utilstrækkelig opvarmning, for lang ventetid på det varme vand og lignende:

  • Kontrol af pumper, ventiler og termostater på varmeanlæg (fordelingsnet og radiatoranlæg)

  • Kontrol af varmecentral (fjernvarme, kedel og varmtvandsbeholder)

  • Driftsoptimering af varmeanlæg (bedst mulige indstillinger af varmeanlægget)
  • Gennemgang af indstillinger for automatikken (klimastat, CTS)
  • Fejl og afvigelser i anlæggets drift
  • Vurdering af forbrugsudvikling
  • Anbefalinger til udskiftninger og nyanskaffelser
  • Oplæring i adfærd og betjening af anlægget