Brandsyn - Er der styr på brandsikkerheden i jeres ejendom?

Når der opstår brand i en ejendom, har det store konsekvenser for bygningen, miljøet og beboerne. Ofte kan små optimeringer gøre en afgørende forskel for at forhindre en brand i at brede sig og samtidig sikre, at evakuering kan foretages.

I Plan1 har vi certificerede rådgivere, som kan hjælpe med alt inden for brandrådgivning. Vi tilbyder bland andet et Brandtjek, hvor vi gennemgår ejendommen og vurderer tilstanden af de passive brandmæssige tiltag, som kan foretages i ejendommens fællesarealer, herunder:

  • Er brandadskillende bygningsdele intakte og korrekt udført?
  • Er overflader på vægge, gulve og lofter i fællesarealer intakte?
  • Er installationer og gennemføringer intakte og korrekt udført?
  • Er flugtveje ryddede og fremkommelige?
  • Er brandklassificerede døre og vinduer i forsvarlig stand?
  • Er der foretaget om- og tilbygninger uden byggetilladelse, eller er der byggetilladelser, hvor brandkravene ikke er overholdt?

Vi udarbejder en rapport med billeder og beskrivelser af vores observationer samt en plan for udbedring af eventuelle konstaterede udfordringer.

Har du brug for en snak om brandsikkerheden i jeres ejendom, så kontakt os på mail kontakt@plan1.dk eller tlf. 70227715. Du kan også læse mere her Plan1.dk/brandraadgivning/

Del artiklen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email