Kontorindretning

Inspiration og fleksibilitet i kontorindretningen

Hos Plan 1 har vi stor erfaring med kontorindretning. Denne kompetence opstod af et ønske om at tilbyde inspirerende omgivelser, der både motiverer og engagerer.

Vores fokus ligger på et samspil mellem det praktiske og det æstetiske, samtidig med at vi tager højde for fysiske såvel som psykiske behov i kontorindretningen.
På baggrund af en grundig analyse og en indgående forståelse for adfærdsmønstre i en virksomhed, afdækker vi de reelle behov og ønsker fra kundens side og skaber konsensus mellem den rumlige sammenhæng i kontorindretningen, virksomhedens processer og de menneskelige brugsmønstre.

Vi bestræber vi os på at skabe rum, der er indbydende og inspirerer til kreativitet hos brugerne, kunder og medarbejdere. Vi arbejder med rummets unikke kvaliteter og lysets fald for at fremhæve dets kvaliteter og sikre optimal udnyttelse.

Hvordan har Plan1 indrettet deres eget kontor?

I 2020 udvidede Cobblestone antallet af kontorkvadratmeter fra 1.200 til 1.800 med en ny fjerde sal. Plan1 stod bag det innovative design, der i dag danner smukke rammer og rum til kreativitet, fordybelse og ro.

Virksomheden har i løbet af de seneste tre år fået 80 nye medarbejdere, og udover behovet for mere plads skal kontorets rum også bidrage med fleksibilitet i arbejdet og dermed øget arbejdsglæde for medarbejderne. Kontorindretningen har derfor været vægtet højt i organisationen.

 

Opgør med den traditionelle kontorindretning​

Vi har valgt en innovativ kontorindretning, som gør op med den traditionelle kontorarbejdsplads. Indretningsarkitekturen skal helt konkret skabe mere videndeling og kreativitet. Folk arbejder på en anden måde i dag sammenlignet med for tyve år siden. Vores design tager højde for, at medarbejdere har fået mere fleksible arbejdsrutiner og bl.a. arbejder mere hjemme. Når det samlede regnestykke gøres op, skal de nye rammer forbedre medarbejdernes arbejdsglæde og dermed kvaliteten i arbejdet.

På det nye kontor har vi plads til cirka 70 procent af medarbejderne, idet der altid er nogle der arbejder hjemme eller er ude til møde. Indretningen tager hensyn til, at medarbejderne har forskellige behov. Nogle har, på grund af deres arbejdsfunktioner, brug for et mere fast sted at arbejde, mens andre, ofte yngre medarbejdere, praktisk talt kan arbejde hvor som helst.

Kontorindretning efter aktivitet

Kontoret er baseret på idéen om aktivitetsbaseret indretning. I modsætning til det traditionelle kontor hvor en medarbejder kun sidder på en fast plads, tilbydes der her en række forskellige faciliteter og arbejdssituationer.

Eksempelvis er kontoret udstyret med et whiteboardhjørne til brainstorm-møder samt et bordtennisbord til projekt- og gruppearbejde. Man kan sidde med sin lap top i de bløde sofaer i caféen eller har man brug for ro til fordybelse kan man booke en plads i stilleområdet eller sætte sig ind i lydisolerede telefonbokse. Bevægelse øger kreativiteten og derfor kan medarbejderne i et andet rum gå på løbebånd overfor hinanden, mens de holder møde. Andre møder kan afholdes som Walk & Talk-møder, hvor deltagerne taler sammen, mens de går en tur i kvarteret.

Sådan er kontoret indrettet

Indenfor design arbejder vi med wayfinding, urban space og urban furniture. Wayfinding fokuserer på hensigtsmæssig design af skiltning til formidling, branding og orientering. Urban space omhandler indbydende indretning af fordelingsarealer og fællesarealer både indendørs og udendørs, mens urban furniture indebærer indretning og design af inventar til disse arealer.

Vi hjælper med indretning af retail, hvad enten det er små eller store lokaler, der skal indrettes. Her arbejder vi med koncepterne ‘black box’, ‘blue box’ og ‘white box’. Disse dækker over henholdsvis aktivering af facade ved tomgangsbutikker, indretning med fokus på midlertidig aktivering under tomgang og indretning af tekniske forhold med fokus på optimalt udlejningspotentiale. Vi sikrer, at lokalerne fremstår så indbydende som muligt og arbejder ud fra et ønske om at holde lokalerne aktive, uafhængigt af den pågældende tilstand.

Når det gælder arbejdsstationer, fokuserer vi på optimering af kontorer med hensigtsmæssig indretning og fremstilling af miljø. Ved møderum lægger vi vægt på formidling og branding, mens kantiner prioriterer fleksibilitet og krav.

Ligeledes vægter arbejdet med garderobe og lagerrum behov og adgang. Uanset om opgaven omfatter alle arbejdsområder eller om det blot er et enkelt område, der kræver en fornyelse, gør vi vores bedste for at skabe konsensus i helhedsindtrykket og fremhæve det pågældende brand.

Gennemførelse af kontorindretning

Ved indretning af kontorer varetager Plan1 Cobblestone Architects følgende:

 • Arkitektonisk analyse af eksisterende forhold
 • Analyse af logistik og brugeradfærd
 • Kontrolopmåling og fotoregistrering
 • Indhentning af tegningsmateriale
 • Granskning af lovkrav for ejendommen
 • Skitsering og ideudvikling
 • Forslag til møblering og farveskala
 • Forslag til optimering af belysning, akustik og indeklima
 • Økonomisk overslag på byggearbejder
 • Tidsplan for gennemførelse af ombygning
 • Brugerorientering med præsentation af projektet
 • Projektering
 • Myndighedsbehandling
 • Indkøb af inventar
 • Kontrahering og byggestyring
 • Tilsyn og kvalitetssikring
 • Opfølgning på beslutnings-, tids- og betalingsplaner
 • Byggeregnskab