Teknisk Due Diligence

Ved teknisk due diligence udføres en bygningsgennemgang og vurdering med fokus på økonomisk risikovurdering vedrørende tekniske forhold og rettidig omhu.

Udførelse af Teknisk Due Diligence

Ved udførelse af teknisk Due Diligence registrerer vi følgende forhold. 

  • Den generelle vedligeholdsstand, herunder større vedligeholds- eller renoveringsbehov.
  • Installationer eller konstruktioner med risiko for svigt eller sikkerhedsmæssig risiko.
  • Væsentlige konstruktioner og installationer, som har en leveting på mindre end 10 år og hvor udskiftning har stor økonomisk konsekvens (større end 5% af ejendommens værdi). 
  • Uhensigtsmæssige miljøforhold og sundhedsrisici. 
  • Øvrige forhold, der påvirker det generelle vedligeholdelsesbudget, som må forventes for en bygning af den pågældende art og alder. 
  • Registreringsrapport med illustrerede billeder. 

Vi ser også på økonomien og risikovurdereringer.

  • Vurdering af de økonomiske konsekvenser ved registrerede tekniske forhold i det omfang disse forhold er synlige og mulige at afklare uden yderligere undersøgelser. 
  • Vurdering af den økonomiske risiko ved uafklarede forhold som kræver nærmere undersøgelser. 
  • Rapport med økonomi og risikovurdering vedrørende registrerede forhold. 

Lidt om processen.

Vi kan typisk levere en konklusion på få dage og en færdig rapportering indenfor en uge. Plan1 samarbejder også gerne vedrørende koordinering af juridisk og finansiel Due Diligence og er parate til at tilpasse vores rapportering efter behov. 

Plan1 Cobblestone Architects tilbyder også andre tekniske undersøgelser for afklaring af særlige forhold med risiko for stor økonomisk eller sikkerhedsmæssig konsekvens, samt vedligeholdsplaner og driftsbudgetter.