Drift & Vedligeholdelsesplan

Undgå uforudsete ekstraudgifter: Få en digital vedligeholdelsesplan for de næste 15 års vedligeholdelse

Vores erfaring viser, at planlægning og korrekt vedligeholdelse kan føre til besparelser på op til 30% af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i en ejendom. Dertil forlænges bygningens levetid, og det forhindrer akutte behov for vedligeholdelse og de tilhørende omkostninger.

De største udgifter i en forenings økonomi omhandler løbende vedligeholdelse og renovering af den fælles ejendom. Med en vedligeholdelsesplan opnår man et klart overblik over de samlede udgifter samt potentielle besparelser. Planlægning og overblik kan have stor betydning for at undgå uforudsete ekstraomkostninger.

Kend jeres drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Mange boligeforeninger og ejendomsforvaltninger mangler en drifts- og vedligeholdelsesplan. Det kan resultere i manglende overblik over, hvornår og hvor ejendommen skal vedligeholdes samt  omkostningerne hertil. 

Plan1 har udviklet platformen Driftsplaner.dk. Et online værktøj, der giver brugere såsom bygherrer, bestyrelser, viceværter osv. et lettilgængeligt overblik over driftsbudgetterne og  detaljerede beskrivelser af hver enkelt bygningsdel, herunder tilstanden og vedligeholdsmetoderne.

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes på baggrund af en grundig tilstandsvurdering af ejendommen. Derefter udarbejdes en strategi for fremtidig vedligeholdelse og for den løbende drift. Denne strategi inkluderer et styrende budget med en tidshorisont på 15 år. 

30 års erfaring med vedligeholdelsesplaner over hele Sjælland.

Inden for de seneste 12 måneder har vi udarbejdet vedligeholdelsesplaner for i alt cirka 200.000 m2.

Vores arbejde omfatter blandt andet besigtigelse af ejendommene fra kælder til kvist, fotoregistrering af den nuværende tilstand og udarbejdelse af 15-årige drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.

Planerne giver et øjebliksbillede af ejendommens samlede tilstand samt hvilke istandsættelser og/eller vedligeholdelser, der bør prioriteres. Derudover inkluderer de en langsigtet budgetoversigt over, hvilke arbejder der skal udføres og hvornår i løbet af de kommende 15 år.

Skal vi sende dig et tilbud på en digital drifts- og vedligeholdelsesplan? Udfyld formularen herunder, så modtager du et tilbud indenfor 24 timer.

FAQ

Hvad er en drifts- og vedligeholdelsesplan? Hvorfor er den vigtig? Hvad koster den? - og hvordan får man mest ud af den?  

Der kan være mange spørgsmål der melder sig når det er tid til at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Vi samlet de spørgsmål vi oftest møder, når foreninger og andre styregrupper kontakter os herom. 

Finder du ikke svar på det du søger i vores FAQ’en , så tøv ikke med at kontakte os på kontakt@plan1.dk eller på telefon 70227715. 

En vedligeholdelsesplan er et redskab, der benyttes til at skabe overblik og lægge strategien for prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne i en ejendom.

Ved udlejningsejendomme over seks enheder og/eller ved nystiftede andelsboligforeninger er det et lovkrav at have en drifts- og vedligeholdelsesplan. Det er vores anbefaling, at alle ejendomme har en drifts- og vedligeholdelsesplan, selv hvis de ikke falder ind under de to nævnte kategorier.

Man bør som forening/styregruppe have en drifts- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, da denne giver overblik over løbende vedligeholdelse og økonomien forbundet hermed. Det er på den måde også muligt at begrænse eventuelle uforudsete udgifter.

Vi gennemgår ejendommen fra kælder til kvist sammen med en repræsentant for ejendommen. Her er det en fordel, men ikke et krav, at repræsentanten for ejendommen har kendskab til bygningens historik. Vi udarbejder i alt minimum 20 bygningsdelskort. Her ser vi på det, der skal vedligeholdes, og på baggrund af det udarbejder vi et udkast til en rapport. I rapporten indgår information omkring de forskellige bygningsdele, strategi og anbefalinger. Du kan læse om de 20 bygningsdele på vores hjemmeside. Rapporten fremlægges for kunden på et møde. Mødet afholdes på vores kontor i Valby eller over Teams. Her drøfter vi også eventuelle ønsker til kommende projekter, der skal indgå i vores forslag til den økonomiske disponering.

Prisen afhænger af ejendommens størrelse og stand. Har du de nødvendige informationer, kan du på under to minutter hente et uforpligtende tilbud ved hjælp af prisberegneren på vores hjemmeside

Ved udlejningsejendomme over seks enheder og/eller ved nystiftede andelsboligforeninger er det et lovkrav at have en drifts- og vedligeholdelsesplan.

De største poster i en forenings økonomi er løbende vedligehold og renovering af den fælles ejendom. En vedligeholdelsesplan betyder først og fremmest, at man kan undgå uforudsete ekstraomkostninger ved hjælp af et langsigtet budgetoverblik.

Forskellen er perioden som vedligeholdelsesplanen dækker over. Årsagen til, at vi i Plan1 vælger den 15årige løbetid, er, at det efter vores overbevisning giver det bedste helhedsbillede og er mest retvisende i forhold til de bygningsdele, der er fokus på i en vedligeholdelsesplan.v

Det er vores erfaring, at korrekt planlægning og rettidig omhu i forbindelse med vedligeholdelses- og renoveringsarbejder kan medføre besparelser på op til 30% af en ejendoms drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Det er vores anbefaling. Se tidligere spørgsmål vedrørende lovpligtighed.

I princippet kan man godt, men vi fraråder det på det kraftigste. Professionelle fagfolk vil altid give den mest objektive vurdering af, hvad der er nødvendigt for ejendommen.

Ja. Hvor en tilstandsrapport giver et øjebliksbillede af en ejendoms stand, og hvad der kan gøres for ændre standen ”her og nu”, giver en drifts- og vedligeholdelsesplanen overblikket over de næste 15 år.

En vedligeholdelsesplan hos Plan1 udarbejdes af en bygningskonstruktør, arkitekt eller en rådgivende ingeniør.

Det tager cirka 14 dage fra besigtigelsen, til man modtager et udkast til planen.

Ved besigtigelsen har rådgiveren behov for at få adgang til to lejligheder, loftsrum og kælder. Det er en fordel, men ikke et krav, at repræsentanten for ejendommen har kendskab til bygningens historik, eventuelle skader, udfordringer og tidligere udbedringer.

En besigtigelse tager cirka to timer afhængig af ejendommens størrelse og kompleksitet.

Det gør I ved at engagere jer i arbejdet omkring udarbejdelsen, ved – bedst muligt – at følge den samt ved at genbesøge den en gang årligt ved et eftersyn. Det er afgørende, at få eventuelle opdateringer i planen ajourført, i særdeleshed hvis det betyder, at strategien ændrer sig.

Det, der gør vores løsning unik, er onlineplatformen ”Driftsplaner”, som vi benytter til at formidle informationerne. Billeder, grafer, nøgletal og beskrivelser giver et overblik over kommende arbejde og økonomi samt en aktivitetsplan herfor. For brugeren er platformen nem og intuitiv at navigere i, og man har alt samlet ét sted.

Plan1 har skabt platformen Driftsplaner 2012.

Ja. Driftsplaner indeholder et digitalt filarkiv, hvor alle dokumenter vedrørende ejendommen kan samles.

Ja. Skriv til os på kontakt@plan1.dk eller kontakt os på 70227715, så sørger vi for, at du får adgang til vores demoversion.

Som udgangspunkt printer vi ikke din plan, da denne hele tiden er tilgængeligt online, og vi ønsker at passe godt på miljøet.

Nej. Vores kunder tæller både professionelle, private og offentlige. Du kan læse mere om vores projekter her: www.plan1.dk/drift-vedligehold.

Ja. Kontakt os gerne på kontakt@plan1.dk eller ring på 77227715, så kan vi tage en snak om det.

Ja. Aftalen omfatter et årligt eftersyn af ejendommen, en opdatering af planen og budgettet, samt et opfølgende møde.

Prisen afhænger af ejendommens stand og størrelse. Du kan med fordel hente et tilbud på en drifts- og vedligeholdelsesplan, heri vil der også være udregnet en pris på en årlig serviceaftale.

Hvis I har takket ja til en serviceaftale med Plan1, sørger vi for at kontakte jer, når det er ved at være tid til et eftersyn.

Vi sender en faktura sammen med udkast til rapporten og adgang til jeres online plan. Dette sker forud for vores afsluttende møde, hvor vi fremlægger planen for jer. Der vil ikke være yderligere omkostninger forbundet med det afsluttende møde.

Ja, der er altid mulighed for at tegne en serviceaftale og få planen opdateret. Har I endnu ikke en serviceaftale med Plan1, men ønsker dette, så tag kontakt til os på mail: kontakt@plan1.dk eller tlf. 77227715.

Budgetterne beregnes ved brug af branchespecifikke prisbøger og egne erfaringer.