Drift & Vedligeholdelsesplan

Undgå uforudsete ekstraudgifter: Få en online plan for de næste 15 års vedligeholdelse

Mange boligforeninger/ejendomsforvaltere, har ikke en drifts- og vedligeholdelsesplan og dermed overblik over, hvor og hvornår ejendommen skal vedligeholdes, og hvad det koster.

Plan1 Cobblestone Architects har skabt platformen Driftsplaner.dk. Et online værktøj, der giver brugeren (bygherren, bestyrelsen, viceværten el. lign.) et let tilgængeligt overblik over driftsbudgetterne samt detaljerede beskrivelser af hver enkelt bygningsdels tilstand og vedligeholdsmetoder.

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes på baggrund af en grundig tilstandsvurdering af ejendommen. Herefter udarbejdes en strategi for fremtidig vedligeholdelse og for den løbende drift. Til strategien hører et styrende budget med en tidshorisont på 15 år. 

 

Kend jeres drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Vores erfaringer viser, at planlægning og korrekt vedligeholdelse kan medfører besparelser på op til 30% af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. Endvidere forlænges bygningens levetid, og forhindrer akut behov for vedligehold og dertilhørende omkostninger. 

De største poster i en foreningens økonomi er løbende vedligehold og renovering af den fælles ejendom. Med en vedligeholdelsesplan får man et klart overblik over de samlede udgifter og dertil mulige besparelser. Planlægning og overblik kan have stor betydning i forhold til at undgå uforudsete ekstraomkostninger.

30 års erfaring med vedligeholdelsesplaner over hele Sjælland.

Indenfor de seneste 12 måneder har vi udført vedligeholdelsesplaner på i alt ca. 200.000 m2. 

Vores arbejde indeholder blandt andet besigtigelse af ejendommene fra kælder til kvist, fotoregistrering af indeværende tilstand og udarbejdelse af 15-årige drift- og vedligeholdelses-budgetter. Planerne giver et øjebliksbillede over ejendommens samlede tilstand, og hvilke istandsættelses og/eller vedligehold der bør prioriteres, samt en langsigtet budgetoversigt over hvilke arbejder der skal udføres hvornår de næste 15 år.

 

Mangler I en vedligeholdelsesplan, kan I starte med et uforpligtende tilbud fra os. Det tager kun to minutter. Benyt jer af knappen herunder. Denne tager dig med videre til vores platform Driftsplaner, hvor det er muligt at hente et tilbud.

 

Hvad er en drifts- og vedligeholdelsesplan? Hvorfor er den vigtig? Hvad koster den? - og hvordan får man mest ud af den?

Der kan være mange spørgsmål der melder sig når det er tid til at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Vi samlet de spørgsmål vi oftest møder, når foreninger og andre styregrupper kontakter os herom. 

Finder du ikke svar på det du søger i vores FAQ’en , så tøv ikke med at kontakte os på kontakt@plan1.dk eller på telefon 70227715. 

 

Se en præsentation af Driftsplaner eller download et eksempel (PDF)

FAQ

En drifts- og vedligeholdelsesplan er et redskab, der benyttes til at skabe overblik og lægge strategien for prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne i en ejendom. I daglig tale, omtales denne også som en “driftsplan” eller en “vedligeholdelsesplan”.

Ved udlejningsejendomme over seks enheder og/eller ved nystiftede andelsboligforeninger er det et lovkrav at have en drifts- og vedligeholdelsesplan. Det er vores anbefaling, at alle ejendomme har en drifts- og vedligeholdelesplan, selv hvis de ikke falder ind under de to nævnte kategorier.

Man bør som forening/styregruppe have en drifts- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, da denne giver overblik, mulighed for at prioritere den løbende vedligeholdelse og økonomien forbundet hermed. Det er på den måde også muligt at begrænse eventuelle uforudsete udgifter.

Vi gennemgår ejendommen fysisk fra kælder til kvist sammen med en repræsentant for ejendommen. Her er det en fordel, men ikke et krav, at repræsentanten for ejendommen har kendskab til bygningens historik. Vi udarbejder i alt minimum 20 bygningsdelskort. Her ser vi på det, der skal vedligeholdes, og på baggrund af det udarbejder vi et udkast til en rapport. I rapporten indgår information omkring de forskellige bygningsdele, strategi og anbefalinger. Du kan læse om de 20 bygningsdele på vores hjemmeside. Rapporten fremlægges for kunden på et møde. Mødet afholdes på vores kontor i Valby eller over Teams. Her drøfter vi også eventuelle ønsker til kommende projekter, der skal indgå i vores forslag til den økonomiske disponering og prioritering.

Prisen afhænger af ejendommens størrelse og stand. Har du de nødvendige informationer, kan du på under to minutter hente et uforpligtende tilbud ved hjælp af prisberegneren på vores hjemmeside

Ved udlejningsejendomme over seks enheder og/eller ved nystiftede andelsboligforeninger er det et lovkrav at have en drifts- og vedligeholdelsesplan.

De største poster i en forenings økonomi er løbende vedligehold og renovering af den fælles ejendom. En drifts- og vedligeholdelsesplan betyder først og fremmest, at man kan minimere risikoen for uforudsete ekstraomkostninger ved hjælp af et langsigtet budgetoverblik.

Forskellen er perioden som vedligeholdelsesplanen dækker over. Årsagen til, at vi i Plan1 vælger den 15 årige løbetid, er, at det efter vores overbevisning giver det bedste helhedsbillede og er mest retvisende i forhold til de bygningsdele, der er fokus på i en vedligeholdelsesplan.

Det er vores erfaring, at korrekt planlægning og rettidigt omhu i forbindelse med vedligeholdelses- og renoveringsarbejder kan medføre besparelser på op til 30% af en ejendoms drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Det er vores anbefaling. Se spørgsmål vedrørende lovpligtighed.

I princippet kan man godt, men vi fraråder det på det kraftigste. Professionelle fagfolk vil altid give den mest objektive vurdering af, hvad der er nødvendigt for ejendommen.

Ja. Hvor en tilstandsrapport giver et øjebliksbillede af en ejendoms stand, og hvad der kan gøres for ændre standen ”her og nu”, giver en drifts- og vedligeholdelsesplanen overblikket over de næste 15år.

En vedligeholdelsesplan hos Plan1 udarbejdes af en bygningskonstruktør, arkitekt eller en rådgivende ingeniør.

Det tager cirka 14 dage fra besigtigelsen, til man modtager et udkast til planen.

Ved besigtigelsen har rådgiveren behov for at få adgang til to lejligheder, loftsrum og kælder. Det er en fordel, men ikke et krav, at repræsentanten for ejendommen har kendskab til bygningens historik, eventuelle skader, udfordringer og tidligere udbedringer.

En besigtigelse tager cirka to timer.

Det gør I ved at engagere jer i arbejdet omkring udarbejdelsen, ved – bedst muligt – at følge den samt genbesøge den en gang årligt ved et eftersyn. Det er afgørende, at få eventuelle opdateringer i planen ajourført, i særdeleshed hvis det betyder, at strategien ændrer sig.

Det, der gør vores løsning unik, er onlineplatformen ”Driftsplaner”, som vi benytter til at formidle informationerne. Billeder, grafer, nøgletal og beskrivelser giver et overblik over kommende arbejde og økonomi samt en aktivitetsplan herfor. For brugeren er platformen nem og intuitiv at navigere i, og man har alt samlet ét sted.

Plan1 har skabt platformen Driftsplaner i 2012.

Ja. Driftsplaner indeholder et digitalt filarkiv, hvor alle dokumenter vedrørende ejendommen kan samles.

Ja. Skriv til os på kontakt@plan1.dk eller kontakt os på 70227715, så sørger vi for, at du får adgang til vores demo version.

Som udgangspunkt printer vi ikke din plan, da denne hele tiden er tilgængeligt online, og vi ønsker at passe godt på miljøet.

Nej. Vores kunder tæller både professionelle, private og offentlige. Du kan læse mere om vores projekter her: plan1.dk

Hvis du er i tvivl om standen af din ejendom, så kontakt os gerne på kontakt@plan1.dk eller 70227715, så kan vi være behjælpelige.

Ja. Aftalen omfatter et årligt eftersyn af ejendommen, en opdatering af planen og budgettet, samt et opfølgende møde.

Prisen afhænger af ejendommens stand og størrelse. Du kan med fordel hente et tilbud på en drifts- og vedligeholdelsesplan, heri vil der også være udregnet en pris på en årlig serviceaftale.

Hvis I har takket ja til en service aftale med Plan1, sørger vi for at kontakte jer, når det er ved at være tid til et eftersyn.

Vi sender en faktura sammen med udkast til rapporten og adgang til jeres online plan. Dette sker forud for vores afsluttende møde, hvor vi fremlægger planen for jer. Der vil ikke være yderligere omkostninger forbundet med det afsluttende møde.

Ja, der er altid mulighed for at tegne en serviceaftale og få planen opdateret. Har I endnu ikke en serviceaftale med Plan1, men ønsker dette, så tag kontakt til os på mail: kontakt@plan1.dk eller tlf. 70227715.

Budgetterne beregnes ved brug af branchespecifikke prisbøger og egne erfaringer.

Modtag et tilbud på en online drifts- og vedligeholdelsesplan, det tager kun et par minutter.

Plan1 Cobblestone Architects tilbyder et vejledende tilbud på en online drifts- og vedligeholdelsesplan med en løbetid på 15 år for din ejendom.