Drift & Vedligeholdelsesplan

Undgå uforudsete ekstraudgifter: Få en plan for de næste 15 års vedligeholdelse

Mange boligforeninger har ikke en drifts- og vedligeholdelsesplan og dermed overblik over, hvor og hvornår ejendommen skal vedligeholdes, og hvad det koster.

På baggrund af en grundig tilstandsvurdering af ejendommen, kan Plan1 udarbejde en strategi for fremtidig vedligeholdelse og for den løbende drift. Til strategien hører et styrende budget med en tidshorisont på 15 år. 

Vores erfaringer viser, at planlægning og korrekt vedligeholdelse medfører besparelser på op til 20-30% af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. Endvidere forlænges bygningens levetid og forhindrer akut behov for vedligehold og dertilhørende omkostninger. Drifts – og vedligeholdelsesplanen oprettes online og indeholder specifikationer for hvornår og hvordan der bør udføres vedligehold. Derudover skaber den overblik over forventelige omkostninger, så der ikke opstår uønskede overraskelser.

Kend jeres drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

De største poster i foreningens økonomi er løbende vedligehold og renovering af jeres fælles ejendom. Med en vedligeholdelsesplan får I et klart overblik over de samlede udgifter og mulige besparelser. Planlægning og overblik betyder at I kan undgå uforudsete ekstraomkostninger.

Plan1 gennemgår og fotoregistrerer hele ejendommen. På den baggrund udarbejder teamet en rapport med forslag til vedligeholdelse og forbedringer. Med rapporten følger anbefalinger til det optimale tidspunkt for udbedringer samt et skøn på, hvad det vil koste foreningen.

30 års erfaring med vedligeholdelsesplaner for andelsboligforeninger over hele Sjælland.

Indenfor de seneste 12 måneder har vi udført vedligeholdelsesplaner på i alt ca. 200.000 m² for ejer- og andelsforeninger. 

Vores arbejde indeholder blandt andet besigtigelse af ejendommene fra kælder til kvist, fotoregistrering af indeværende tilstand og udarbejdelse af 15-årige drift- og vedligeholdelses-budgetter. Planerne giver et øjebliksbillede over ejendommens samlede tilstand, og hvilke istandsættelses og/eller vedligehold der bør prioriteres, samt en langsigtet budgetoversigt over hvilke arbejder der skal udføres hvornår de næste 15 år.

Plan1 Cobblestone Architects har skabt platformen Driftsplaner.dk

Platformen giver brugerne (bygherre, bestyrelse, viceværter ect.) et let tilgængeligt overblik over driftsbudgetterne, samt detaljerede beskrivelser af hver enkelt bygningsdels tilstand og vedligeholdsmetoder.

Mangler I en vedligeholdelsesplan, kan I starte med et uforpligtende tilbud fra os. Det tager kun to minutter. 

 

Se en præsentation her:

Du kan også se et eksempel på webdrift her:

Se nogle af vores projekter her