Brandrådgivning

Brandrådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Det er altid en god ide at benytte en brandrådgiver i forbindelse med større byggeprojekter eller andre situationer, hvor der er særlige krav til brandsikkerheden. 

Når du søger en byggetilladelse, skal byggeriet placeres i en brand- og konstruktionsklasse. Det gælder etagebyggeri, nybyg, om- og tilbyg, samt alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri mv. og der skal i langt de fleste byggerier, inddrages en brandrådgiver. 

 

Krav til brandrådgiveren

En brandrådgiver skal have en solig, faglig viden om brandsikkerhed samt kendskab til de relevante, lovgivningsmæssige krav og standarder. 

I Plan1 har vi dygtige og kvalificerede brandrådgivere i brandklasse 2 og hjælper med udarbejdelsen af dokumentationen for at byggeriet har det nødvendige niveau af brandsikkerhed. Vi bistår med den faglige ekspertise og hjælper med at sikre, at brandsikkerheden er optimal i tæt dialog med både bygherre og myndigheder. 

De tekniske ydelser vi kan være behjælpelige med er:

Skal vi tage en snak?

Du er velkommen til at benytte formularen herunder, hvis vi skal tage en uforpligtende snak om det projekt du står overfor. Du er også altid velkommen til at kontaktet os på : +45 7022 7715

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Brandrådgivning

Er der styr på brandsikkerheden i jeres ejendom?​

Når der opstår brand i en ejendom, har det store konsekvenser for bygningen, miljøet og beboerne. Ofte kan små optimeringer gøre en afgørende forskel for at forhindre en brand i at brede sig og samtidig sikre, at evakuering kan foretages.

I Plan1 har vi certificerede rådgivere, som kan hjælpe med alt inden for brandrådgivning. Vi tilbyder bland andet et Brandtjek, hvor vi gennemgår ejendommen og vurderer tilstanden af de passive brandmæssige tiltag, som kan foretages i ejendommens fællesarealer, herunder:

  • Er brandadskillende bygningsdele intakte og korrekt udført?
  • Er overflader på vægge, gulve og lofter i fællesarealer intakte?
  • Er installationer og gennemføringer intakte og korrekt udført?
  • Er flugtveje ryddede og fremkommelige?
  • Er brandklassificerede døre og vinduer i forsvarlig stand?
  • Er der foretaget om- og tilbygninger uden byggetilladelse, eller er der byggetilladelser, hvor brandkravene ikke er overholdt?

Vi udarbejder en rapport med billeder og beskrivelser af vores observationer samt en plan for udbedring af eventuelle konstaterede udfordringer.

Kontakt os allerede i dag hvis du ønsker en snak om brandsikkerheden i jeres ejendom.