Brandrådgivning

Brandrådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Det er altid en god ide at benytte en brandrådgiver i forbindelse med større byggeprojekter eller andre situationer, hvor der er særlige krav til brandsikkerheden. 

Når du søger en byggetilladelse, skal byggeriet placeres i en brand- og konstruktionsklasse. Det gælder etagebyggeri, nybyg, om- og tilbyg, samt alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri mv. og der skal i langt de fleste byggerier, inddrages en brandrådgiver. 

 

Krav til brandrådgiveren

En brandrådgiver skal have en solig, faglig viden om brandsikkerhed samt kendskab til de relevante, lovgivningsmæssige krav og standarder. 

I Plan1 har vi dygtige og kvalificerede brandrådgivere i brandklasse 2 og hjælper med udarbejdelsen af dokumentationen for at byggeriet har det nødvendige niveau af brandsikkerhed. Vi bistår med den faglige ekspertise og hjælper med at sikre, at brandsikkerheden er optimal i tæt dialog med både bygherre og myndigheder. 

De tekniske ydelser vi kan være behjælpelige med er:

Skal vi tage en snak?

Du er velkommen til at benytte formularen herunder, hvis vi skal tage en uforpligtende snak om det projekt du står overfor. Du er også altid velkommen til at kontaktet os på : +45 7022 7715

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Brandrådgivning

Er der styr på brandsikkerheden i jeres ejendom?​

Siden indførelsen af det nyeste bygningsreglement – BR18 har det været et lovkrav, at eksisterende bygninger uden en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan af en bygnings passive brandmæssige forhold skal have foretaget et årligt brandsyn. Et brandsyn har til formål at vurdere, om bygningens flugtvejstrapper, tagrum, kældre og andre områder er korrekt sikret brandmæssigt, så alle, der opholder sig i ejendommen, kan opholde sig sikkert.

Branden i Vanløse i 2022 resulterede i omfattende skader og genhusning for knap 100 familier. Bolig- og Planstyrelsen oplyste efterfølgende, at bl.a. manglende brandmæssige adskillelser i spidsloftet, manglende tætninger mellem lejlighedsskel og tagdækning samt udsparinger i en brandvæg var nogle af årsagerne til brandens voldsomme udvikling. Foreningens forsikringsselskab har efter branden i Vanløse udtalt, at de fremadrettet håndhæver kravet til det årlige brandeftersyn og forventer, at andre forsikringsselskaber vil gøre det samme.

Reducér brandrisikoen, samtidig med at du sikrer, at beredskabet kan evakuere i tilfælde af brand.

I Plan1 har vi dygtige og kvalificerede fagfolk med bygge- og brandteknisk kendskab, der er klar til at foretage et brandsyn. Her vil vi bl.a. se på:

  • Ejendommens fællesarealer
  • Overordnede bygningsdele
  • Flugtveje

Vi udarbejder herefter en rapport om tilstanden af de brandmæssige installationer og bygningsdele samt en plan for udbedring af eventuelle problemer. Brandsynet vil give en god indikation af, om brandsikkerheden er i orden og hjælpe med at dokumentere, at det lovmæssige brandsyn bliver overholdt.