Brandrådgivning

Brandrådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Det er afgørende at inddrage en brandrådgiver ved større byggeprojekter eller i situationer, hvor brandsikkerhed er af særlig betydning. Ekspertise er essentiel for at imødekomme de specifikke krav, der stilles til brandsikkerheden.

Ved ansøgning om byggetilladelse er det nødvendigt at klassificere byggeriet inden for en bestemt brand- og konstruktionsklasse. Dette gælder for etagebyggeri, nybyggeri, om- og tilbygninger samt alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri.

 I de fleste tilfælde kræver myndighederne, at en erfaren brandrådgiver bliver involveret.

Krav til brandrådgiveren

En kompetent brandrådgiver skal besidde solid faglig viden om brandsikkerhed og være fortrolig med de gældende lovgivningsmæssige krav og standarder. Hos Plan1 har vores dygtige brandrådgivere ekspertise inden for brandklasse 2 og bistår med udarbejdelsen af dokumentation for at sikre det nødvendige niveau af brandsikkerhed. Vi tilbyder professionel rådgivning i tæt samarbejde med både bygherren og myndighederne.

Er der styr på brandsikkerheden i jeres ejendom?​

Når der opstår brand i en ejendom, har det store konsekvenser for bygningen, miljøet og beboerne. Ofte kan små optimeringer gøre en afgørende forskel for at forhindre en brand i at brede sig og samtidig sikre, at evakuering kan foretages.

I Plan1 er vores rådgivere uddannet i brandklasse 2. Vi tilbyder blandt andet et Brandtjek, hvor vi gennemgår ejendommen og vurderer tilstanden af de passive brandmæssige tiltag, som kan foretages i ejendommens fællesarealer, herunder:

  • Er brandadskillende bygningsdele intakte og korrekt udført?
  • Er overflader på vægge, gulve og lofter i fællesarealer intakte?
  • Er installationer og gennemføringer intakte og korrekt udført?
  • Er flugtveje ryddede og fremkommelige?
  • Er brandklassificerede døre og vinduer i forsvarlig stand?
  • Er der foretaget om- og tilbygninger uden byggetilladelse, eller er der byggetilladelser, hvor brandkravene ikke er overholdt?

Vi udarbejder en rapport med billeder og beskrivelser af vores observationer samt en plan for udbedring af eventuelle konstaterede udfordringer.

Kontakt os allerede i dag hvis du ønsker en snak om brandsikkerheden i jeres ejendom. 

De tekniske ydelser ved brandrådgivning

Skal vi tage en snak?

Du er velkommen til at benytte formularen herunder, hvis vi skal tage en uforpligtende snak om det projekt du står overfor. Du er også altid velkommen til at kontaktet os på : +45 7022 7715

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Brandrådgivning