Energirenovering

Energirenovering er altid det rette valg.

Vores tekniske kunnen omhandler alle projekter, der rører ved ejendommens tekniske infrastruktur – det vil sige alle de ting, du ikke umiddelbart tænker over, og som ikke nødvendigvis er synlige for det blotte øje, men som er så vigtige for bygningens funktion.

I dag udgør lige knap halvdelen af alle renoveringsarbejder energiforbedrende tiltag i København.

Dette viser både nødvendigheden af hensigtsmæssig vedligeholdelse, samt et udtryk for ønsket om en mere miljøvenlig by.

Uanset hvilket projekt, vi giver os i kast med, holder vi fokus på både vedligehold og optimering. Ved projekter, hvor det er muligt at kombinere de to, gør vi naturligvis det. Det betyder, at hvis varmeanlægget skal skiftes, så kan vi lige så godt undersøge, om vi samtidig kan effektivisere varmen og gøre ejendommen miljømæssigt sund. Derudover undersøger vi også altid, hvad den mest økonomiske løsning er for det pågældende projekt – måske der findes andre løsninger som kan spare på den lange bane. 

Solenergi

Der er både stor økonomisk og miljømæssig gevinst at opnå ved at få solenergi på din ejendom. Ønsker du solpaneler på dit tag, foretager vi en vurdering af tagkonstruktionen samt beregningen af bæreevne. Dette udmunder sig i en brugerorientering og præsentation af projektet, inden arbejdet påbegyndes. Vi står desuden for løbende tilsyn og kvalitetssikring, gennemgang af det færdige arbejde og instruktion af den videre drift.

Har du hørt om solcellepuljen?

Solcellepuljen er en nyligt introduceret tilskudsordning, der skal hjælpe ejendomsejere, foreninger og erhvervsvirksomheder i Københavns Kommune med at undersøge, om deres ejendom er egnet til solceller. 1. maj 2023 blev det muligt at søge om tilskud til en rådgiver, der kan screene ejendommen og vurdere om der er mulighed for etablering af solceller.

Tilskuddet dækker 50% af rådgiverudgiften, op til maksimalt 15.000 kr. inkl. moms. Det betyder, at man som forening el.lign. kan få en væsentlig del af omkostningerne dækket til en professionel vurdering af ejendommens potentiale for solceller.

Man kan kun modtage støtte, hvis man ikke allerede har fået foretaget solcellescreeningen. Man skal kunne indsende solcellerapport og faktura for rådgiver inden 1. december 2024.

Med tilskuddet fra Solcellepuljen er det muligt at komme et skridt nærmere at blive/være en bæredygtig og energieffektiv boligforening.

Hos Plan1 tilbyder vi en screening til mellem 20.000 og 30.000 kroner eks. moms.

Søg inspiration i nogle af vores projekter her: