Energirenovering

Energirenovering er altid det rette valg.

Vores tekniske kunnen omhandler alle projekter, der rører ved ejendommens tekniske infrastruktur – det vil sige alle de ting, du ikke umiddelbart tænker over, og som ikke nødvendigvis er synlige for det blotte øje, men som er så vigtige for bygningens funktion.

I dag udgør lige knap halvdelen af alle renoveringsarbejder energiforbedrende tiltag i København.

Dette viser både nødvendigheden af hensigtsmæssig vedligeholdelse, samt et udtryk for ønsket om en mere miljøvenlig by.

Uanset hvilket projekt, vi giver os i kast med, holder vi fokus på både vedligehold og optimering. Ved projekter, hvor det er muligt at kombinere de to, gør vi naturligvis det. Det betyder, at hvis varmeanlægget skal skiftes, så kan vi lige så godt undersøge, om vi samtidig kan effektivisere varmen og gøre ejendommen miljømæssigt sund. Derudover undersøger vi også altid, hvad den mest økonomiske løsning er for det pågældende projekt – måske der findes andre løsninger som kan spare på den lange bane. 

Solenergi

Der er både stor økonomisk og miljømæssig gevinst at opnå ved at få solenergi på din ejendom. Ønsker du solpaneler på dit tag, foretager vi en vurdering af tagkonstruktionen samt beregningen af bæreevne. Dette udmunder sig i en brugerorientering og præsentation af projektet, inden arbejdet påbegyndes. Vi står desuden for løbende tilsyn og kvalitetssikring, gennemgang af det færdige arbejde og instruktion af den videre drift.

Søg inspiration i nogle af vores projekter her: