Plan1 Cobblestone Architects, hvem er vi?

Vi er en bred stab af dygtige arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører med over 30 års erfaring. Vi leverer byggeteknisk rådgivning til private, professionelle og offentlige bygherrer.

Hos Plan1 tager vi højde for alle aspekter af et projekt. Arkitektonisk, teknisk og økonomisk.
Vi har en veldefineret projektmodel, der sikrer, at vi har det rette fokus i alle faserne af et byggeri.
Det er vigtigt for os, at den gode kommunikation er med fra start. Vi skal vide, hvor vi har hinanden, og I skal føle, at I kan regne med os.
Vi forventningsafstemmer i indledende rådgivning og hele vejen til aflevering. Det skal være en god proces for jer og for os.

Arkitektonisk er vores udgangspunkt altid i den eksisterende arkitektur og ejendommens historie.
Der er vigtigt for os at bevare, hvor der skal bevares i et byggeri. Vi har stor respekt for arkitekturen, som den oprindeligt er tænkt. Vi tænker i løsninger, som betyder bedre funktionalitet, og som selvfølgelig er byggeteknisk holdbare.

Teknisk er vores mål at sikre, at projektet hænger godt sammen under motorhjelmen. Beregninger, beskrivelser og tegninger er gennemtænkte og optimalt kalkuleret. Det er vores mål at skabe værdi ved at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

Økonomisk forventningsafstemmer vi altid før og undervejs i et projekt.
Det er vigtigt for os, at rammerne er på plads, og det realiserede forbrug er dokumenteret i et endeligt byggeregnskab. Vi skal løbende være i dialog og sørge for, at ingen af os oplever uønskede overraskelser.

Med Plan1 som rådgiver, har I vores tilstedeværelse igennem hele projektets forløb. Vi har det byggetekniske overblik og sørger samtidigt for, økonomi og tidsplan ikke skrider.

Fortæl os om det projekt I ønsker at realisere. Vi er sikre på, vi kan nå et godt resultat, at vi sammen kan skabe værdi for jer, for ejendommen og for fremtiden.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Tidligere
Næste
Trustpilot