Plan1 Cobblestone Architects, hvem er vi?

Tværfaglighed, gennemsigtighed og mange års erfaring.

 

Plan1 er et tæt, sammentømret hold af arkitekter, bygningskonstruktører, VVS- og bygningsingeniører med over 30 års erfaring. Vi tilbyder byggeteknisk rådgivning til private, professionelle og offentlige bygherrer inden for renovering, transformation, bæredygtig fremtidssikring og byudvikling. 

I spidsen for virksomheden står partnerne Kasper Bentzen-Billkvist Rasmussen og Nicolaj W. Sevel. Virksomhedens ansatte fordeler sig i afdelingerne arkitektprojektering, VVS-projektering og byggeledelse.  

Vores vision 

Virksomhedens DNA og vision, er ønsket om altid at sætte et aftryk, samtidig med at vi skaber en mærkbar forskel for vores kunder. Vi vil levere på en måde, så man kan se, at vi har været der. 

Vores rådgivning er helhedsorienteret. Vi har fokus på det arkitektoniske, tekniske og det økonomiske, men det centrale i vores rådgivning, er den gode kommunikation. 

 

Arkitektonisk er vores udgangspunkt altid i den eksisterende arkitektur og ejendommens historie. Det er vigtigt for os at bevare, hvor der skal bevares i et byggeri. Vi har stor respekt for arkitekturen, som den oprindeligt er tænkt. Vores fokus er hele tiden på valg af materialer, de mest optimale løsninger for lavest muligt CO2 aftryk, og den bedste fremtidssikring af bygningen vi står overfor. 

Teknisk er målet at sikre bæredygtige løsninger der holder i mange år, og gøre vores for, at København bliver CO2 neutralt. Vores VVS. og bygningsingeniører sørger for at beregninger, beskrivelser og tegninger er gennemtænkte og optimalt kalkuleret. Det er vores mål at skabe værdi, ved at træffe de rigtige beslutninger, på det rigtige tidspunkt.

Økonomisk forventningsafstemmer vi altid før og undervejs i projektet. Det er vigtigt for os, at vi holder os inden for de aftalte rammer. Vi skal løbende være i dialog og sørge for, at der ikke opstår uønskede overraskelser. Vi tager altid højde for vedligeholdelsesudgifterne i ejendommen og dennes totaløkonomi set over en 30årig periode. 

 

FN's verdensmål

Plan1 forbindes med høj faglighed og professionalisme. Virksomheden vægter også respekt for miljøet, bæredygtighed, et udviklende fagligt miljø, gode arbejdsforhold og socialt engagement i lige så høj grad. Vi støtter og arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål, både internt og i vores kundevendte aktiviteter.

Digitalisering

Det er en stor del af vores DNA at have fokus på digitaliseringen, og hvordan vi ved hjælp af dennne, kan skabe overblik, gennemsigtighed og merværdi for vores kunder. 

For 10 år siden, var vi med udviklingen af Driftsplaner.dk, de første i branchen til at digitalisere formidlingen af drifts- og vedligeholdelsesplaner. 

Driftsplaner.dk, giver brugeren et overblik over vedligeholdelses- og driftsbudgetterne i deres ejendom, samt detaljerede beskrivelser af de enkelte bygningsdeles tilstand og den nødvendige vedligeholdelse. Foruden byggeteknisk data og strategi for den fremtidige vedligeholdelse, får man som bruger et økonomisk overblik der gør at budgetlægningen og prioriteringen bliver langt mere overskuelig. 

Ønsket om at skabe tryghed, overblik og gennemsigtighed

I 2022 udviklede vi Procesplaner.dk. Platformen er en digital opslagstavle til brug under byggeprojekter der er nået udførelsesfasen. 

Procesplaner blev til, da vi oplevede et stigende ønske om gennemsigtighed fra beboernes side i forbindelse med bygge- og vedligeholdelsesprojekterne i deres ejendom. 

Værktøjet giver brugeren mulighed for at følge med i byggeprojektet. De får adgang til tidsplaner, statusopdateringer fra rådgiver/entreprenør, kontaktinformation på de forskellige aktører samt relevante dokumenter. 

Det skaber tryghed og gennemsigtighed, at vores kunder ved hvad de kan regne med, og vi har nu skabt en platform, hvor vi hele tiden kan holde slutbrugeren ajour med hvor vi er. 

Om at arbejde i Plan1

Som medarbejder i Plan1, arbejder man i innovative og fleksible omgivelser. Vi holder til i moderne lokaler i Valby som vi deler med Cobblestone A/S. Kontoret gennemgik en omfattende renovering i 2020. Her stod Plan1 for både design og indretning. 

Vi har gjort op med det traditionelle kontor. Vores kontorplads er aktivitetsbaseret. Det giver os frihed til at arbejde på den måde som vi har lyst til, på dagen. Eksempelvis, er kontoret udstyret med et whiteboardhjørne til brainstorm og et bordtennisbord til projekt- og gruppearbejde (eller leg). 

I Plan1 har vi en uformel omgangstone, et nært og inspirerende arbejdsmiljø og en flad organisationsstruktur. Vi tror på tværfaglighed, og tilbyder gode muligheder for udviklingen af vores medarbejderes individuelle kompetencer. 

 

Vores samarbejde med Cobblestone A/S

Cobblestone A/S og Plan1 Cobblestone Architects er to separate aktieselskaber med interesser på tværs. Der er således tale om søsterselskaber i en koncern, oprettet med henblik på, at kunne varetage en bred vifte af ydelser. Vi samarbejder tæt sammen på de projekter og ejendomme, vi begge har som kunder, men agerer også selvstændigt.

Plan1 og Cobblestone deler kontor, hvilket giver et naturligt tæt samarbejde på de projekter, som vi er fælles om.

 

Øvrige fordele er:

 

  • Fælles processer der reducerer projektrisikoen i projektgennemførelsen 
  • Nem adgang til informationer, fælles arkiver, økonomistyring mv. 
  • Stort, fælles engagement i projekternes succes
  • Stort, fælles incitament til at holde budgetterne
  • Alsidig rådgivning der binder teknik, finansiering og foreningsjura tæt sammen