Plan1 Cobblestone Architects, hvem er vi?

Byggeteknisk rådgivning der skaber værdi for dig, for ejendommen og for fremtiden.

Plan1 er et professionelt og dynamisk hold af arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører. Vi tilbyder byggeteknisk rådgivning til private, professionelle og offentlige bygherrer inden for renovering og transformation.

I spidsen af virksomheden står partnerne Nicolaj W. Sevel og Kasper Bentzen-Billkvist Rasmussen. Virksomhedens ansatte fordeler sig i afdelingerne arkitektprojektering, VVS-projektering og byggeledelse.  

Vores mission er at sikre den eksisterende ejendomsmasse gennem bæredygtig og værdiskabende rådgivning. Vores vision, er ønsket om altid at sætte et aftryk, samtidig med at vi skaber en mærkbar forskel for vores kunder. Vi vil levere på en måde, så man kan se, at vi har været der. 

Virksomhedens værdigrundlag kan opsummeres i tre overordnede forhold

PLVS VLTRA – Med historien bag ”PLVS VLTRA” mindes vi om, at vi aldrig står stille, – vi er altid villige til at udforske nyt land. Vi ser det som vores opgave at bidrage til at udvikle både os selv og virksomheden, men også ejendoms- og byggebranchen i Danmark, som vi ønsker, skal blive en mere moderne og værdiskabende branche. 

SAMARBEJDE – Vi tror på, at tydelig kommunikation, teamwork og stærke relationer er helt grundlæggende for vores virke. Vi værdsætter samarbejde som en måde at opnå fælles mål på, hvor vi aktivt deler viden, ressourcer og ideer for at skabe bedre løsninger og resultater. Gennem et åbent og tillidsfuldt samarbejdsklima fremmer vi en forretningskultur, hvor alle bidrager med deres unikke perspektiver og kompetencer. Et effektivt og langvarigt samarbejde styrker således ikke kun vores interne teams, men også vores relationer til kunder, entreprenører, bygherrer, administratorer og samfundet som helhed.

PROFESSIONALISME – Vi har nogle klare forretningsmæssige og etiske holdepunkter. Først og fremmest driver vi en langsigtet og ordentlig forretning. Det er vores intention, at vores professionelle tilgang skal være synlig i vores ydelser og at vores rådgivning bærer præg af respekt for både vores fag og vores klode. Vi er en del af en branche, som kan gøre en forskel og det er vi bevidste om.

Målet er at sætte et innovativt og bæredygtigt fodaftryk

I Plan1 er vi innovative i vores tilgang til opgaver og løsninger, og det er en drivende kraft i virksomhedens udvikling i form af digitalisering, anvendelse af ny viden, AI og teknologi, for at skabe muligheder, gennemsigtighed og merværdi for vores kunder.

For 10 år siden, var vi med udviklingen af Driftsplaner.dk, de første i branchen til at digitalisere formidlingen af drifts- og vedligeholdelsesplaner. I 2022 udviklede vi Procesplaner.dk, som er en digital opslagstavle, der giver vores kunder gennemsigtighed ved at kunne følge med i deres byggeprojekter fra start til slut. 

Bæredygtighed er et vilkår. Vi prioriterer derfor den grønne omstilling, og det bærer vores rådgivning præg af. Vi har som rådgivere i byggebranchen mulighed for at skubbe den bæredygtige agenda, og det ansvar påtager vi os ved aktivt bland andet ved at fremme brugen af bæredygtige materialer og energioptimerende løsninger i alle projekter.

Om at arbejde i Plan1

Som medarbejder i Plan1, arbejder man i innovative og fleksible omgivelser. Vi holder til i moderne lokaler i Valby. Kontoret gennemgik en omfattende renovering i 2020, hvor Plan1 stod for både design og indretning. 

I Plan1 har vi en uformel omgangstone, et nært og inspirerende arbejdsmiljø og en flad organisationsstruktur. Vi tror på tværfaglighed, og tilbyder gode muligheder for udviklingen af vores medarbejderes individuelle kompetencer. Se ledige stillinger her

Over de sidste 3 år har vi gennemført:

  • 620 projekter
  • 132 energimærker
  • 133 vedligeholdelsesplaner
  • Byggeprojekter for 1,1 mia.

Om vores samarbejde med Cobblestone A/S

Cobblestone A/S og Plan1 A/S er to separate aktieselskaber med interesser på tværs. Der er således tale om søsterselskaber i en koncern, oprettet med henblik på, at kunne varetage en bred vifte af ydelser. Hovedparten af vores projekter i Plan1 gennemføres med samarbejdspartnere uden for koncernen, men vi arbejder tæt sammen med Cobblestone på de projekter og ejendomme vi begge har som kunder.