Byfornyelse

Københavns Kommune giver hvert år tilskud til byfornyelse.

Hvert år tildeles der tilskud fra Københavns kommune til forskellige former for byfornyelsesstøtte

Byfornyelsesmidlerne går til forbedringer af boliger. Forbedringerne kan f.eks. ved etablering af toilet/bad og fjernvarme, men det kan også være energioptimerende renoveringer, såsom udskiftning af tag, vinduer og døreDerudover støtter de også gårdrenoveringsprojekter der kan højne kvaliteten af de fælles rekreative uderum, som regel med inkorporering af opsamling, eller lokal håndtering af regnvand. 

Byfornyelsespuljerne udgør et samarbejde mellem staten og landets kommuner. Dette samarbejde giver ejer- og andelsforeninger samt private udlejningsejendomme mulighed for at søge støtte til nogle de projekter de står overfor. 

 

Ansøgning om støtte til byfornyelsespuljerne

Det er muligt at søge støtte for etageejendomme, ejer- og andelsboligforeninger eller private udlejningsejendomme i København.

Det er et kriterium, at fornyelsen skal kunne højne den økonomiske og miljømæssige værdi. Der lægges stor vægt på grønne tiltag  og bevaring.

Som rådgivere har vi til opgave blandt andet at overholde regler og rammer, samtidig med at vi respekterer ejendommens æstetiske udtryk. Vi lægger vægt på, at alle forbedringer kan bidrage til beboernes livskvalitet og ejendommens fremtid.

Hvilke puljer kan man søge?

Københavns Kommune har lavet byfornyelsesportalen som giver et overblik over de mange forskellige puljer. Du finder frist og yderligere information på de forskellige puljer herunder. 

Solcellepuljen

Ansøgningsfrist: 01.09.2024 – Søg støtte til en rådgiver der screener om din ejendom er egnet til solceller.

Toiletpuljen

Ansøgningsfrist:  løbende – Søg støtte fra toiletpuljen til at få et badeværelse inde i lejligheden, hvis du har toilet på bagtrappen, bad i kælderen eller en brusekabine i køkkenet

Støjpuljen

Ansøgningsfrist: 03.04.2024 – Søg støtte til udskiftning eller støjdæmpning af jeres vinduer

Bygningsrenoveringspuljen

Ansøgningsfrist: Marts 2024 –  Søg støtte til et større renoveringsprojekt i din andelsforening, ejerforening eller private udlejningsejendom. 

Få byfornyelsestilskud fra Københavns Kommune

Her kan du se de grundlæggende regler for byfornyelse til andelsboliger i Københavns Kommune. 

Kommunen giver tilskud til boliger, der eksempelvis

  • Har behov for renovering eller etablering af WC og bad.
  • Med afsæt i en energimærkning skal have foretaget energiforbedringer (F.eks. udskiftning af klimaskærm).
  • Skal have reduceret trafikstøjen, ofte ved at få nye vinduer.
Som regel er tilskuddet på 25 eller 33% af de støtteberettigede omkostninger. Vær opmærksom på, at kommunen som regel har et fast beløb til rådighed til byfornyelse. Derfor er det vigtigt at komme hurtigt i gang med ansøgningen. 
Vil I søge tilskud? Sådan kan vi hjælpe

Boligforening i nordvest fik 5 mio. kr. til renovering

Københavns kommune dækkede en tredjedel af omkostningerne, da boligforeningen Brofogedhus blev gennemrenoveret.

Plan1 hjalp for to år siden Andelsboligforeningen Brofogedhus på Nørrebro med at ansøge kommunen om støtte til en omfattende renovering af ejendommen, der er opført i 1930. Resultat: foreningen fik dækket en tredjedel af byggeomkostningerne på i alt 15 millioner kroner. 

Ejendommen fremstod meget slidt, og derfor har den omfattende renovering løftet facade, de enkelte lejligheder og fællesarealerne. Renoveringen har desuden reduceret energiomkostningerne og CO2-udledningen fra ejendommen. 

Renoveringen indebar derudover udskiftning af 222 vinduer, 28 døre, etablering af otte nye badeværelser og klimaskærm. 

Andelsboligforeningen ligger på en trafikeret vej med etageejendomme og få grønne områder. For at skabe mere varme og liv valgte boligforeningen i samråd med Plan1 at etablere græs, plantekasser, egeføj, klematis mm. uden for facaderne. Begrønningen har givet beboerne en mere rolig og afslappet atmosfære. 

 

Byfornyelsesprojekt Brofogedhus