Byfornyelse

Københavns- og Frederiksberg Kommune giver hvert år tilskud til byfornyelse

Byfornyelsesmidlerne går til forbedringer af boliger. Forbedringerne kan f.eks. ved etablering af toilet/bad og fjernvarme, men det kan også være energioptimerende renoveringer, såsom udskiftning af tag, vinduer og døreDerudover støtter de også gårdrenoveringsprojekter der kan højne kvaliteten af de fælles rekreative uderum, som regel med inkorporering af opsamling, eller lokal håndtering af regnvand. 

Vi har stor erfaring med rådgivning og ansøgninger til byfornyelsesprojekter. Vi hjælper jer gerne sikkert igennem processen fra idéoplæg og ansøgningsproces, til jeres ejendom har fået det løft I drømmer om, med økonomisk støtte fra byfornyelsespuljerne. 

Ansøgning om støtte til byfornyelsespuljerne

Søger man støtte til bygningsfornyelse, gælder denne til etageejendomme, ejer- og andelsboligforeninger eller private udlejningsejendomme i København. 

Det er et kriterie, at fornyelsen skal kunne højne økonomisk og miljømæssigt. Der lægges stor vægt på bæredygtighed  bevaringen- og/eller styrkelsen af mangfoldigheden i beboersammensætningen. 

Som rådgivere, har vi til opgave bl.a. at overholde regler og rammer, samtidig med at vi respekterer ejendommens æstetiske udtryk.  Vi lægger vægt på at alle forbedringer kan bidrage til beboerenes livskvalitet og ejendommens fremtid. 

Vil I søge tilskud? Sådan kan Plan1 hjælpe

 

Vi har stor erfaring med rådgivning under byfornyelse. 

Påtænker I som forening at søge støtte til renovering af jeres ejendom, vil vi meget gerne være en del af processen fra start. Med sparring, rådgivning og projektering. 

Københavns Kommune har lavet byfornyelsesportalen som giver et overblik over de tre forskellige puljer de administrerer.  

Få byfornyelsestilskud fra Københavns Kommune

Her kan du se de grundlæggende regler for byfornyelse til andelsboliger i Københavns Kommune. 

Kommunen giver tilskud til boliger, der eksempelvis

  • Har behov for renovering eller etablering af WC og bad.
  • Med afsæt i en energimærkning skal have foretaget energiforbedringer (F.eks. udskiftning af klimaskærm).
  • Skal have reduceret trafikstøjen, ofte ved at få nye vinduer.
Som regel er tilskuddet på 25 eller 33% af de støtteberettigede omkostninger. Vær opmærksom på, at kommunen som regel har et fast beløb til rådighed til byfornyelse. Derfor er det vigtigt at komme hurtigt i gang med ansøgningen. 

Boligforening i nordvest fik 5 mio. kr. til renovering

Københavns kommune dækkede en tredjedel af omkostningerne, da boligforeningen Brofogedhus blev gennemrenoveret.

Plan1 hjalp for to år siden Andelsboligforeningen Brofogedhus på Nørrebro med at ansøge kommunen om støtte til en omfattende renovering af ejendommen, der er opført i 1930. Resultat: foreningen fik dækket en tredjedel af byggeomkostningerne på i alt 15 millioner kroner. 

Ejendommen fremstod meget slidt, og derfor har den omfattende renovering løftet facade, de enkelte lejligheder og fællesarealerne. Renoveringen har desuden reduceret energiomkostningerne og CO2-udledningen fra ejendommen. 

Renoveringen indebar derudover udskiftning af 222 vinduer, 28 døre, etablering af otte nye badeværelser og klimaskærm. 

Andelsboligforeningen ligger på en trafikeret vej med etageejendomme og få grønne områder. For at skabe mere varme og liv valgte boligforeningen i samråd med Plan1 at etablere græs, plantekasser, egeføj, klematis mm. uden for facaderne. Begrønningen har givet beboerne en mere rolig og afslappet atmosfære. 

 

Byfornyelsesprojekt Brofogedhus

Søg inspiration i nogle af vores projekter her: