Byfornyelse

Københavns og Frederiksberg Kommune giver hvert år tilskud til byfornyelse.

Byfornyelsesmidlerne går til forbedringer af boliger, f.eks. ved etablering af toilet/bad, fjernvarme, energioptimerende renoveringer såsom udskiftning af tag, vinduer og døre. Derudover støtter de også gårdrenoveringsprojekter, der kan højne kvaliteten af de fælles rekreative uderum, som regel med inkorporering af opsamling eller lokal håndtering af regnvand, f.eks. med grønne tage og nedsivningsbede.

Vi har ekstensiv erfaring med rådgivning og ansøgninger til byfornyelsesprojekter, og kan føre jer sikkert igennem processen fra idéoplæg til udført arbejde, hvor jeres ejendom har fået et løft, uden den fulde økonomiske byrde.

Ansøgning om støtte til byfornyelse.

Søger man støtte til bygningsfornyelse, gælder denne til etageejendomme. Ejer- / andelsboligforeninger eller private udlejningsejendomme i København. 

Det er et kriterie, at bygningsfornyelsen skal kunne højne økonomisk og miljømæssigt. Der lægges stor vægt på bæredygtighed og at man i projektet bevarer og/eller styrker mangfoldigheden i beboersammensætningen. 

Det er vores fornemmeste opgave som rådgivere i denne proces, at sørger for at holde os for regler og rammer, samtidigt med at vi har respekt for ejendommens æstetiske udtryk. 

Der skal lægges vægt på forbedringer som kan bidrage til beboernes livskvalitet og ejendommens fremtid og vi vil meget gerne være en del af jeres proces.

Vil I søge tilskud? Sådan kan Plan1 hjælpe

 

Vi har stor erfaring med rådgivning under byfornyelse. 

Påtænker I som forening at søge støtte til renovering af jeres ejendom, vil vi meget gerne være en del af processen fra start. Med sparring, rådgivning og projektering. 

Københavns Kommune har lavet byfornyelsesportalen som giver et overblik over de tre forskellige puljer de administrerer.  

Få byfornyelsestilskud fra Københavns Kommune

Her kan du se de grundlæggende regler for byfornyelse til andelsboliger i Københavns Kommune. 

Kommunen giver tilskud til boliger, der eksempelvis

  • Har behov for renovering eller etablering af WC og bad.
  • Med afsæt i en energimærkning skal have foretaget energiforbedringer (F.eks. udskiftning af klimaskærm).
  • Skal have reduceret trafikstøjen, ofte ved at få nye vinduer.
Som regel er tilskuddet på 25 eller 33% af de støtteberettigede omkostninger. Vær opmærksom på, at kommunen som regel har et fast beløb til rådighed til byfornyelse. Derfor er det vigtigt at komme hurtigt i gang med ansøgningen. 

Boligforening i nordvest fik 5 mio. kr. til renovering

Københavns kommune dækkede en tredjedel af omkostningerne, da boligforeningen Brofogedhus blev gennemrenoveret.

Plan1 hjalp for to år siden Andelsboligforeningen Brofogedhus på Nørrebro med at ansøge kommunen om støtte til en omfattende renovering af ejendommen, der er opført i 1930. Resultat: foreningen fik dækket en tredjedel af byggeomkostningerne på i alt 15 millioner kroner. 

Ejendommen fremstod meget slidt, og derfor har den omfattende renovering løftet facade, de enkelte lejligheder og fællesarealerne. Renoveringen har desuden reduceret energiomkostningerne og CO2-udledningen fra ejendommen. 

Renoveringen indebar derudover udskiftning af 222 vinduer, 28 døre, etablering af otte nye badeværelser og klimaskærm. 

Andelsboligforeningen ligger på en trafikeret vej med etageejendomme og få grønne områder. For at skabe mere varme og liv valgte boligforeningen i samråd med Plan1 at etablere græs, plantekasser, egeføj, klematis mm. uden for facaderne. Begrønningen har givet beboerne en mere rolig og afslappet atmosfære. 

 

Byfornyelsesprojekt Brofogedhus

Søg inspiration i nogle af vores projekter her:

Trustpilot