Gårdrenovering A/B Fuglebakkegård

Gårdrummet i karreen A/B Fuglebakkegård er renoveret fra et nedslit gårdrum til et funktionelt og grønt rekreativt rum.

A/B Fuglebakkegård ønskede begrønning af udearealerne, samt etablering af fremtidssikret afvanding og håndtering af dagrenovation.

Forslagene fra ejendommens beboere afspejlede tydeligt de demografisk forskellige aldersgrupper og ønskelisten omfattede bl.a. etablering af cykelskure, tørrepladser, storskraldeskure, stille områder, legeplads områder, belysning zoner, funktioner der alle blev implementeret i det endelige projekt.

Det endelige resultat inkluderer bl.a regnvandsopsamling via regnbede, grønne skurtage, nedsivningsvenlig græsarmeringsbelægning og centralt nedgravet skraldesug. Beboerne benytter flittigt gården der i dag står som et grønt, frodigt og rekreativt udeareal sikret mod oversvømmelse og med skjult renovation.

Del projektet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email