Drift- og vedligeholdelsesplaner - København

Udformning af drift- og vedligeholdelsesplaner for boligejendomme

Indenfor de seneste 12 måneder har vi udført drift- og vedligeholdelsesplaner på i alt ca. 200.000 m² for ejer- og andelsforeninger. Vores arbejde indeholder blandt andet besigtigelse af ejendommene fra kælder til kvist, fotoregistrering af indeværende tilstand og udarbejdelse af 15-årige drift- og vedligeholdelses-budgetter. Planerne giver et øjebliksbillede over ejendommens samlede tilstand, og hvilke istandsættelses- og/eller vedligeholdsarbjeder der bør prioriteres, samt en langsigtet budgetoversigt over hvilke arbejder der skal udføres hvornår de næste 15 år.

Nedenfor ses forskellige udsnit fra vores online platform for drift- og vedligeholdelsesplaner, der giver brugerne (bygherre, bestyrelse, viceværter etc.) et let tilgængeligt overblik over driftsbudgetterne, samt detaljerede beskrivelser af hver enkelt bygningsdels tilstand og vedligeholdsmetoder/-intervaller.

Platformen er udviklet af Plan1, og kan ses på: driftsplaner.dk

Del projektet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email