Kontorindretning - DLG Axelborg

Større ombygningsprojekt med tilhørende indretning af kontorer

I 1920, kort efter første verdenskrig, stod Københavns første kontorbygning, Axelborg, klar. Formålet med Københavns dengang næststørste bygning var at huse Den Danske Andelsbank og Arbejdernes Andelsboligforening. I dag bliver den stadig brugt til kontorer og huser blandt andre landbrugsselskabet DLG. I forbindelse med en omfattende ombygning, håndterede vi i samme ombæring også en renovering af toiletter samt indretning af de ombyggede kontorarealer.

Eftersom omfanget af opgaven var relativt stor, skelnede vi mellem forskellige ydelsesområder. Først og fremmest stod vi for ombygning af 730m² kontorer til 50 medarbejdere, hvor sørgede for etablering af cellekontorer, renovering af toiletter og køkken, optimering af arkiv samt renovering af gangarealer og garderobe. I samme spor byggede vi ledelsens kontorer om, hvor vi førte lokalerne tilbage til den oprindelige byggestil, og slutteligt byggede vi postcentralen om med optimering af arkiv og opbevaring, etablering af maskinrum til printere og scannere samt sikrede en gentænkning af logistikken med henblik på at skabe bedre arbejdsvilkår for medarbejderne.

Derudover stod vi for indretning af de nyetablerede og renoverede kontorer. Dette blev gjort med fokus på et funktionelt og æstetisk smukt udtryk, som tog hensyn til kundens ønsker og de bevaringsværdige elementer ved bygningen. Denne sans for detaljer blev også tænkt ind i renoveringen af toiletterne, hvor der blev fokuseret på hygiejniske og præsentable løsninger med fokus på lys og materialer, da pladsen var begrænset.

Vi håndterede alle projekterne fra start til slut med alt hvad det indebærer af skitsering, inddragelse af brugere, projektering, byggestyring, tilsyn og afleveringsforretning.

Del projektet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere Projekter: