Hvordan transformeres den eksisterende bygningsmasse mest bæredygtigt?

Vores deltagelse i det EU-støttede CIRCuIT projekt tog os forleden til Hamborg. Sammen med de øvrige deltagere fra London, Hamborg, Helsinki og København, gav vi alle en status på vores forskning og analyser. Fælles for de 12 projekter fordelt imellem os, er samme fokus: Hvordan transformeres den eksisterende bygningsmasse, mest bæredygtigt?

Vores bidrag omhandler mulighederne for at udnytte de mange tomme kvadratmeter der gemmer sig under tagene i bl.a. København. Tidligere forskning fra DTU viser at der er plads til ca. 11.000 boliger under de Københavnske tage, hvis alle blev transformeret til boliger. Det svarer i runde tal, til 10 gange Bellahøj Huse.

Vores LCA-analyser bekræfter det vi godt vidste i forvejen; det er mere bæredygtigt at transformere og fortætte byen, end at bygge nyt – det giver måske sig selv – alligevel bliver der ikke udført ret mange tagboligprojekter om året i København. Det er bl.a. lovgivning der gør det udfordrende at udnytte potentialet under tagene. Etablerer man tagboliger, betegnes disse som nybyg, og til nybyg er der krav til p-pladser, grønne arealer mv. hvilket er svært at få plads til i den tætte bymidte, dertil er det relativt omkostningsfuldt for de private boligforeninger at etablere tagboliger.

I dag er det er muligt at søge støtte til bæredygtige tiltag via Københavns Kommunes bygningsrenoveringspulje, f.eks. etablering af solceller eller efterisolering af facader, men der eksisterer endnu ikke mulighed for at søge støtte til transformation af tørrelofter til lejligheder. En støtteordning ville kunne give foreningerne større enticement til at kaste sig ud i tagboligprojekter, og derved ville man opnå både bedre energirammer på de eksisterende bygninger samt få nye, billige, bæredygtige boliger i bymidten.

En del af næste CIRCuIT fase bliver bl.a. at udfærdige et skriv med forslag til lovændringer, der forhåbentligt vil lette processen omkring tagboliger i fremtiden.

Del artiklen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email