Beboerhåndtering

Brugerundersøgelser

I Plan1 benytter vi ofte brugerundersøgelser som en del af vores indledende rådgivning, da det giver mulighed for at afdække behov og omfang af potentielle udfordringer ved f.eks. renovering af døre og vinduer, brugsvand, varme og øvrige installationer. 

Resultaterne af undersøgelsen kan identificere mønstre eller gentagne problemer, som beboerne støder på. Det kan eksempelvis være, at visse rum har dårligere varmefordeling end andre, at nogle termostater ikke fungerer korrekt, eller at isoleringen et sted er ineffektiv. Disse indsigter kan så danne grundlag for de næste skridt i et eventuelt byggeprojekt.

Desuden giver brugerundersøgelsen anledning til at involvere beboerne i dialogen om fremtidige ændringer eller forbedringer i bygningen, samtidig med at deres feedback og input kan være afgørende for at træffe informerede beslutninger, der gavner både projektet og beboertilfredsheden

Brugerundersøgelser - Hvordan ser processen ud?

Plan1 afstemmer med bestyrelse/styregruppe, hvilke udfordringer beboerne oplever, og hvilke bygningsdele det giver værdi at undersøge.

Plan1 udarbejder et online spørgeskema som sendes til alle beboere

Beboere modtager et link via e-mail eller brev hvor undersøgelsen introduceres, og en vejledning om hvordan hvordan brugerundersøgelsen udfyldes.

Når besvarelsesfristen er nået (typisk 14 dage efter fremsendelse af link), gennemgås den registrerede data, og resultaterne samles i en præsentation.

Der afholdes et møde, hvor resultatet af undersøgelsen præsenteres sammen med anbefalinger til, hvordan bestyrelse/styregruppe skal forholde sig til besvarelserne.

Når du vælger Plan1 som din byggetekniske rådgiver, fungerer Procesplaner som din digitale opslagstavle gennem hele projektets forløb.

Vi prioriterer god kommunikation, og i løbet af de seneste år, har vi set en stigende interesse fra beboerne i løbende opdateringer under deres byggeprojekt. Med Procesplaner kan man nemt finde information om byggeriet i ejendommen og har let adgang til at holde sig ajour med projektets udvikling.

Uanset om det handler om renovering af klimaskærmen, etablering af tagboliger, opførelse af altaner eller lignende, er et byggeprojekt ofte forbundet med en række spørgsmål. Vores mål er at imødekomme disse spørgsmål på forhånd for at skabe åbenhed og tryghed for beboerne i de ejendomme, vi renoverer. Procesplaner fungerer som en skræddersyet digital platform for hvert enkelt projekt. Denne platform giver beboerne og styregruppen adgang til relevant information såsom:

 

Orienteringer

Tidsplan

Kontaktoplysninger

Dokumenter

Tryghed fra start

Vi gør os meget umage med at udforske alle detaljer af ethvert projekt ved at stille os selv så mange spørgsmål som muligt. De spørgsmål og svar bliver integreret i vores procesplaner i form af en dedikeret FAQ-sektion. Denne FAQ holdes opdateret i takt med projektets udvikling og skiftende faser, hvilket sikrer, at brugeren altid har adgang til de mest relevante og opdaterede oplysninger.

Vi tror på, at jo flere spørgsmål vi besvarer på forhånd, desto mere gnidningsfri bliver processen. Ved at dele denne viden gennem vores procesplaner ønsker vi at skabe klarhed og tryghed for dig som kunde gennem hele byggeforløbet.

Se et eksempel her

1- og 5-års eftersyn

En 1- og/eller 5-års gennemgang er en proces, hvor en bygning gennemgås af bygherren eller en repræsentant for bygherren efter henholdsvis et og fem års brug, eller efter afslutningen af byggeriets mangelperiode. Formålet er at identificere eventuelle mangler, fejl eller skader, der måtte være opstået siden byggeriets afslutning eller som ikke var synlige under den oprindelige afslutning.

I Plan1 er dataindsamlingen i forbindelse med indberetning af fejl/mangler digitaliseret. Dette gør det nemmere for både bygherre og beboer.