Brugerundersøgelser

Fordelene ved at starte med brugerundersøgelser

I Plan1 benytter vi brugerundersøgelser som en del af vores indledende rådgivning, da det giver vores kunder mulighed for at afdække behov og omfanget af potentielle udfordringer med f.eks. renovering af døre og vinduer, brugsvand, varme og øvrige installationer.  Fordelene ved en brugerundersøgelse er bl.a:

Hvordan ser processen med brugerundersøgelser ud?

Plan1 afstemmer med bestyrelse/styregruppe, hvilke udfordringer beboerne oplever, og hvilke bygningsdele det giver værdi at undersøge.

Plan1 udarbejder et online spørgeskema som sendes til alle beboere

Beboere modtager et link via e-mail eller brev hvor undersøgelsen introduceres, og en vejledning om hvordan hvordan brugerundersøgelsen udfyldes.

Når besvarelsesfristen er nået (typisk 14 dage efter fremsendelse af link), gennemgås den registrerede data, og resultaterne samles i en præsentation.

Der afholdes et møde, hvor resultatet af undersøgelsen præsenteres sammen med anbefalinger til, hvordan bestyrelse/styregruppe skal forholde sig til besvarelserne.

Cobblestone-56

Data der kan afdække og danne grundlag

Resultaterne af undersøgelsen kan identificere mønstre eller gentagne problemer, som beboerne støder på. Det kan eksempelvis være, at visse rum har dårligere varmefordeling end andre, at nogle termostater ikke fungerer korrekt, eller at isoleringen et sted er ineffektiv. Disse indsigter kan så danne grundlag for de næste skridt i et eventuelt byggeprojekt.

Desuden giver brugerundersøgelsen anledning til at involvere beboerne i dialogen om fremtidige ændringer eller forbedringer i bygningen, samtidig med at deres feedback og input kan være afgørende for at træffe informerede beslutninger, der gavner både projektet og beboertilfredsheden.

Eksempel på præsentation af dataindsamling: