Facade

Renovering af Facaden

Facaden er ejendommens førstehåndsindtryk og fortæller meget om bygningens generelle stand. Det er vigtigt at vedligeholde facaden, uanset om den står helt enkel i blankt murværk, eller det er en pudset, rigt ornamenteret facade.

En renovering af facaden giver ejendommen et løft der også vil øge ejendommens samlede værdi. Kombineres renoveringen med en drifts- og vedligeholdelsesplan, vil det desuden lette foreningens arbejde med at vedligeholde facaden fremover. 

 

Facaderenovering i kombination med andre projekter

I mange tilfælde kan det betale sig at kombinere en facaderenovering med en renovering eller udskiftning af vinduer, da udgiften til stillads er stor. Vedligeholdelsesintervallet for facader er cirka 10-15 år, alt efter materiale og udformning.

Korrekt planlægning og koordinering sikrer et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt resultat. Her er nogle trin der kan hjælpe jer med at komme godt fra start.

Facaderenovering og energioptimering

Formålet med facadeisolering er at forbedre bygningens energieffektivitet og reducere varmetab gennem facaden, hvilket kan føre til lavere opvarmningsomkostninger og et mere behageligt indeklima. Facadeisolering vil også beskytte mod vejr og vind.

Det er vigtigt at overveje forskellige faktorer, såsom bygningens alder, konstruktion og tilstand, inden man beslutter sig for at isolere facaden. En byggeteknisk rådgiver kan hjælpe med at vurdere omfanget af arbejdet og anbefale de bedste isoleringsmaterialer og teknikker til jeres bygnings behov.

Berønning af facader

Langt de fleste af byens facader, tage og baggårde er private, og gennemførelsen af et begønningsprojekt forudsætter derfor et initiativ og interesse fra beboerne/foreningen selv. 

En eventuelt begrønning af ejendommens gavl, vil være med til at give bygningen identitet og samtidig fungere som afledning af regnvand

De mange fordele ved en renovering af facaden

  • Energieffektivitet. En renovering af facaden kan forbedre bygningens energieffektivitet ved t reducere varmetabet gennem facaden. Det kan føre til lavere opvarmningsomkostninger og et bedre indeklima. 
  • Øget komfort. En renovering af facaden kan forbedre komforten ved at reducere træk og kulde fra vinduer og døre. 
  • Æstetik. Facaderenoveringen vil kunne give bygningens førstehåndsindtryk og appellere til eventuelle købere og nye beboere.
  • Levetid. Facaderenoveringen kan forlænge bygningens levetid. 
  • Forbedret indeklima. En renovering af facaden kan forbedre indeklimaet ved at forbedre ventilationen i ejendommen. 
  • Støjreduktion. En facaderenovering kan potentielt reducere støj. 

Multifunktionel gårdfacade

Er man indstillet på facaderenovering der kræver lidt mere, kan man undersøge mulighederne for “en multifunktionel gårdfacade”.  Projektet indebærer tilføjelsen af flere elementer til facaden, altså, en ny opbygning/ydervæk tilføjes gårdfacaden, med ny isolering. Opbygningen giver nu mulighed for at der f.eks. kan tilføjes altaner, nyt ventilationssystem, nyt varmesystem til den del af lejlighederne der vender mod gården.

Københavns kommune giver støtte til denne type projekter, og det er værd at overveje om der skal søges støttemidler. 

Grønne overvejelser:

  • Der kan stilles krav om grønne tiltag, til de materialer der tilføjes bygningen. F.eks., at materialerne skal være svanemærket, ikke må indeholde plastik, eller skal være FSC-mærket.
  • Hvis der afmonteres elementer fra facaden, og disse stadig er i god stand eller kan repareres, kan de med fordel genbruges på facaden. På den måde spares indkøb af nye materialer.