Bygherrerådgivning - Højbro Plads

Totalrenovering af facade med genskabelse af oprindeligt udtryk og sideløbende vinduesudskiftning

På Højbro Plads 8 var et større ’ansigtsløft’ ønsket. Vi ydede derfor rådgivning i forbindelse med renovering og afrensning af facade samt genskabelse af facaden til dens oprindelige udseende. Dertil sikrede vi renovering af brandkammen samt istandsættelse af vinduer og stålskodder, således at bygningens samlede udtryk var ensartet og så tro mod den oprindelige byggestil som muligt.

Del projektet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email