Renovering - AB Ingolf

Gennemgribende renoveringsprojekt med totaludskiftning af tegltag, vinduesrestaurering og energioptimering

Lige fra forundersøgelser og registrering over udførselsfase til og med aflevering af det færdige projekt, har Plan1 været totalrådgiver for renoveringen af AB Ingolf. Istandsættelsen indebar blandt andet udskiftning af 4800 m² falset tegltag inklusiv restaurering af kvistbindingsværk og -overflader, genskabelse af 4300 m² gårdfacader til oprindeligt udtryk, og ikke mindst restaurering af ejendommens oprindeligt 1160 vinduer, herunder foranstaltninger for arbejde med bly og ny malerbehandling med linolie. Under hele processen sørgede vi for at respektere de originale materialer og gamle restaureringsteknikker. Endvidere blev der udført energirenovering af ejendommen med hensyntagen til bevarelse af bygningens arkitektur.

Del projektet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email