Renovering - København

RESTAURERING – Plan 1 har hjulpet foreningen med at forny den klassiske opgang, med friske farver og med respekt for bygningens historie.

I forbindelse med renovering af hovedtrappe og portgennemkørsel på ejendommen Gl. Kongevej 163, har Plan 1 stået for totalrådgivning på projektet fra opstart til færdigt resultat.

Arbejdet omfatter udskiftning af portdæk inkl. ny belægning, nyt porttelefonanlæg og El-installationer inkl. nye belysningsarmaturer samt istandsættelse, farvesætning og malerbehandling af alle overflader.

Plan 1 har varetaget myndighedskontakt, forundersøgelser, projektering og udbud samt ført tilsyn og stået for byggestyring og aflevering

Projektet er afsluttet i marts 2018 og det er arkitekt Nina Schmidt der har været projektleder på projektet.

Del projektet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email