Renovering - Strandgade

RESTAURERING – Rådgivning ved totalrenovering og -restaurering af samtlige bygninger på matriklen

I Strandgade 38 ligger en ejendom fra 1688, der i tidens løb har undergået utallige til- og ombygninger, senest i 1908, hvor de yngste bygninger på matriklen er opført. Projektet var en totalrenovering og restaurering, da det både omfattede ud- og indvendig istandsættelse af alle bygninger inklusiv etablering af fundamentforstærkning og omfangsdræn samt renovering af gårdbelægning og nyopførelse af udhus og udvendig trappe.  Alle facader blev istandsat og kalket eller malet, vinduer og døre blev renoveret og malerbehandlet og tagbelægningen udskiftet. Indvendigt blev ejendommen totalrenoveret med henblik på indretning af nye beboelseslejemål, og i sidehuset blev der etableret et nyt hovedtrapperum. Alle arbejder blev udført med respekt for ejendommens historie og æstetiske udtryk, naturligvis i samråd med Kulturarvsstyrelsen.

Del projektet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email