Tagrenovering

Tagrenovering - udskiftning eller renovering?

Beslutningen om at udskifte eller renovere et tag afhænger af flere faktorer. Der skal tages højde for tagets alder, nuværende stand og materialer. Et par punkter til overvejelserne kan være: 

  • Levetid. Er et tag mere end 40 år gammelt, kan det være tid til en udskiftning i stedet for at renovere. Er det dog et tegl-eller skifertag, kan levetiden godt være længere afhængigt af hvordan det er udført. 
  • Skader. Har et tag betydelige skader? Der kan være revnede eller manglende tagsten, alvorlig algevækst, råd eller omfattende vandskader, hvilket betyder at det kan være nødvendigt med en udskiftning. 
  • Ydeevne. Er det ikke et spørgsmål om at forbedre tagets ydeevne, men blot at taget er tæt og uden skader, kan en renovering være tilstrækkelig. 
  • Funktion. Er der en ny funktion som ønskes af taget? Det kan være et behov for nye boliger under tagryggen eller mere/bedre isolering. 

Mulighederne for udskiftning og renovering af taget

Afhængig af tagets tilstand, kan der være flere forskellige tilgangsvinkler til udskiftning og/eller renovering, alt efter hvilke forbedringer man gerne vil opnå. Et slidt gammelt tag kan medføre energitab, men det kan også betyde vandskader, risiko for nedfaldne tagsten mv. En renovering af taget mindsker ejendommens varmetab og giver samtidig nye muligheder for udnyttelse af kvadratmeterne til fx bolig. 

 

Tegl- og skifersten har en meget længere levetid end det undertag de placeres på, og derfor skal det overvejes om tegl- eller skifersten skal genbruges når et tag skiftes, hvis udskiftningen skyldes undertagets stand. Når man skal have nyt tag anbefales det altid at etablere fast undertag.

En tagrenovering kan også være nødvendigt, hvis der er svagheder i tagkonstruktionen og/eller hvis foreningen ønsker at transformere den udnytte tagetage til boliger, fællesrum eller andet.

En delvis eller komplet udskiftning af tagsten, indebærer at de eksisterende tagsten pilles ned og erstattes med nye. Typisk vil man i den forbindelse også efterisolere eller udskifte eksisterende isolering, hvilket samtidigt vil mindske ejendommens varmetab. Tagudskiftningen vil ofte blive udført fordi enkelte teglsten ikke er i god stand, eller fordi teglstenene ikke længere sidder godt fast, selvom hoveddelen af teglstenene stadig er i god stand. Det er derfor muligt at genbruge langt størstedelen af de eksisterende tegl når taget skal bygges op igen, og blot supplere med enkelte nye. 

Det er dertil ikke altid, det er nødvendigt med en fuld udskiftning af taget. Særligt for Københavnertage, hvor en del af taget er udført med skifer og en anden del udført med tagpap, vil der være stor forskel på hvor ofte tagoverfalden skal skiftes.

 

Etablering af solceller i forbindelse med renovering- eller udskiftning af taget

Etablering er solceller, er en god måde at reducere energiforbrug og samtidig bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Det er værd at undersøge, om det er en mulighed, hvis en udskiftning eller renovering af taget, alligevel er på tale.

Her er nogle af de ting en rådgiver kan hjælpe med at afsøge, hvis I går med overvejelserne om solceller:

Søg støtte til screening via Solcellepuljen

Solcellepuljen er en nyligt introduceret tilskudsordning, der skal hjælpe ejendomsejere, foreninger og erhvervsvirksomheder i Københavns Kommune med at undersøge, om deres ejendom er egnet til solceller. 

Den 1. maj 2023 blev det muligt at søge om tilskud til en rådgiver, der kan screene ejendommen og vurdere, om der er mulighed for etablering af solceller.

Tilskuddet dækker 50% af rådgiverudgiften, op til maksimalt 15.000 kr. inkl. moms. Det betyder, at man som forening eller lignende kan få en væsentlig del af omkostningerne dækket til en professionel vurdering af ejendommens potentiale for solceller.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2023, og støtten tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Med tilskuddet fra Solcellepuljen er det muligt at komme et skridt nærmere at være en bæredygtig og energieffektiv boligforening.

Plan1 tilbyder en screening for mellem 20.000 og 30.000 kroner eks. moms og lever op til Københavns Kommunes krav. Screeningen består af et notat, der bl.a. indeholder

• Lokation og orientering, potentiale
• Muligt placering
• Solcelletype
• Dækket areal (estimat)
• Anlægseffekt
• Årlig produktion (estimat)

Grønne tage

Foruden at bidrage til en grønnere by og god biodiversitet, har grønne tage også en isoleringsmæssig fordel. Dertil opfordrer Københavns Kommune til, at der etableres flere grønne tage på ejendomme i byen. Det kan derfor med fordel undersøges om det er en mulighed og tagets konstruktion, hældning og øvrige forhold, tillader det.

 

Grønne tage kan både etableres på bygninger og skure i gårde, hvor fælles for dem er at, det er nemmest at få et godt resultat hvor hældningen på taget er 30 grader eller derunder.

 

Beplantningen af grønne tage vil blive sammensat af et væld af forskellige planter i sedummåtter, som er egnet til både den udsatte placering på tage, samt har en god variation der understøtter biodiversitet i det område hvor taget etableres.

Bæredygtige materialer og muligheder

  • FSC-mærket træ. Når der vælges FSC-mærket træ, stilles der garanti for, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug. Dette betyder bl.a. at træet kommer fra skove der ikke fældes hurtigere, end der gror ny skov, samtidigt tages der hensyn til skovens biologiske mangfoldighed og at de mennesker der arbejder i skoven sikres rimelig løn, sikkerhedsudstyr og uddannelse.
  • Træ fra Skandinavien. Når der stilles krav om at træet skal komme fra Skandinavien, sikres det, at træet ikke er blevet fragtet kloden rundt, hvilket sparer klimaet for den CO2 som fragt udleder.
  • Grønne tage. Det gavner biodiversiteten når der vælges et grønt tag, da dette tilføjer et væld af planter til bygningen/området, hvilket er godt for både dyreliv og insekter.