Trappeopgange

Renovering af trappeopgange

Trappeopgange er det hårdest belastede fællesareal i boligejendomme, og slid sætter sine spor med tiden. Samtidigt har trappeopgangene en stor arkitektonisk og kvalitativ betydning da det er det rum der byder én velkommen til ejendommen. 

Ved en renovering af trappeopgangen skal man være særlig opmærksomme på valg af materialer i forhold til slidstyrke og vedligehold, og være omhyggelig med f.eks. farvevalg. Væggene i opgangen vil være nemme at male løbende, men gulvbelægningen vil ikke blive skiftet i mange år frem, så hvis der fx skal lægges linoleum i opgangen, er der vigtigt at vælge en farve der ikke går af mode eller falmer over tid der hvor den udsættes for sollys. 

I ældre ejendomme ses ofte nogle fine detaljeringer i form af profilerede balustre, håndlister og paneler som er værd at tage godt vare på, og give nyt liv gennem en nænsom renovering.

Er det ved at være tid til en renovering?

En renovering af opgangen, er en overskuelig opgave, men den er vigtig at tage hånd om, da en renovering kan forbedre både ejendommens værdi og beboerens trivsel. Det kan dertil være værd at overveje om der ønskes andre funktioner i opgangen når den skal renoveres. 

Hvis det er en bygning med mange etager, kan det fx give mening at opsætte hvilepladser på reposerne, for at tilgodese dårligt gående beboere, eller at optimere kommunikationsmulighederne for beboerne internt i opgangen med en opslagstavle foruden at det er muligt at forbedre de akustiske forhold i opgangen.

Lidt gode råd og overvejelser til at kickstarte processen:

  • Skab en fælles vision. Drøft hvad der er af ønsker og behov i forhold til opgangen. Det kan være alt lige fra farvevalg til funktionalitet, belysning og eventuel elevator.
  • Kontakt en rådgiver. Når I har en fælles vision eller ide omkring jeres ønsker, er det en god ide at kontakte en byggeteknisk rådgiver. En byggeteknisk rådgiver kan være behjælpelig med planlægning, budgetter, tilladelser, tidsplan og dialog med entreprenør under udførelsen. 
  • Kommunikation. Den byggetekniske rådgiver har dialog med bygherren, og bygherrer (bestyrelse, formand, styregruppe) sørger for at holde de øvrige beboere orienteret i renoveringsprocessen. I Plan1 har vi udviklet platformen Procesplaner.dk, denne giver alle beboere i ejendommen adgang til at følge med i projektet, tidsplan, orientering mv. Det er vores erfaring, at det skaber transparens, ro og overblik når denne benyttes i vores projekter.
  • Udførelse. Når projektering og planlægning er færdig, og selve renoveringen kan påbegynde, er det vigtigt at afholde løbende byggemøder med rådgiver og entreprenør for at sikre at projektet forløber som aftalt.

Grønne tiltag og bærerdygtige overvejelser

Det mest bæredygtige tiltag når det kommer til renovering af trappeopgangen, er at passe godt på de materialer der allerede er i ens bygning, så de enkelte bygningsdele får så lang en levetid som overhovedet muligt.

Hvis ens trappeopgang er udført i træ, med et lakeret trægulv, vil det mest bæredygtige valg være løbende at slibe og lakere dette gulv, for at sikre, at det ikke er træet, men lakken som der slides på.

Hvis gulvet skal have en ny overflade, er flere måder at gøre dette på. Ønskes der et nyt trægulv, kan der stilles krav til at træet kommer fra en bæredygtig træproduktion, samt har en styrke/hårdhed der gør det slidstærkt nok, til at det kan modstå det daglige slid som vil være i trappeopgangen.

Ser man efter ny overflade i linoleum, kan der stilles krav til graden af genanvendelse fra gamle gulve i det nye linoleum. Linoleum kan nemlig laves med en grad af genanvendelse af materialer uden at gå på kompromis med kvaliteten eller farven af det nye produkt. Hvis der er et eksisterende linoleums gulv i trappeopgangen som skal bortskaffes, kan man høre en producent af linoleum, om de vil have det gamle gulv, således det kan blive genanvendt til nyt.